Zaaien van suikerbieten, archieffoto. Vroeg zaaien van suikerbieten brengt risico's met zich mee. AkkerbouwNieuws

Eerste suikerbieten in Limburg gezaaid

De eerste suikerbieten voor seizoen 2021 zijn alweer gezaaid.

Een teler in het Limburgse Montfort zaaide volgens Cosun Beet Company op 23 februari het eerste perceel.

Suikerbieten instituut IRS waarschuwt er echter voor dat eind februari zaaien erg vroeg is. Enerzijds levert vroeg zaaien een langer groeiseizoen, en daarmee een in potentie hogere opbrengst, op. Anderzijds is er een groter risico op een slechte opkomst en wordt ook het risico op aanzienlijke schietervorming vergroot.

De algemene vuistregel is om voor 10 maart terughoudend te zijn met het zaaien van bieten.