Foto: ANP AlgemeenNieuws

Eerste natuurdoelanalyses: natuur verslechtert

In 3 van de 4 Natura 2000-gebieden waarvan de Ecologische Autoriteit de natuurdoelanalyses heeft beoordeeld, is de natuur de afgelopen jaren verslechterd. In alle vier de gebieden is er sprake van te veel of te weinig water, slechte waterkwaliteit, en te veel stikstof, aldus de autoriteit.

Dat stelt de Ecologische Autoriteit vandaag 31 maart in haar eerste adviezen. Provincies moeten deze natuurdoelanalyses (laten) maken voor alle Natura 2000-gebieden in Nederland. In totaal worden er 130 natuurdoelanalyses gemaakt. Hierin staat wat de natuurdoelen in een gebied zijn, welke problemen er spelen, welke maatregelen er al genomen worden, en wat er nog meer gaat gebeuren.

De natuurdoelanalyses (NDA’s) vormen daarna de basis voor de provinciale gebiedsplannen. Daarin moeten provincies vastleggen hoe ze de doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat gaan halen.

Limburg en Zuid-Holland

De natuurdoelanalyses en gebiedsplannen worden beoordeeld door de vorig jaar opgerichte Ecologische Autoriteit. Die heeft nu haar eerste adviezen uitgebracht, over 2 natuurgebieden in Zuid-Holland en 2 in Limburg.

De provincie Noord-Brabant gooide eerder deze maand een deel van de vergunningverlening op slot, na de uitkomst van de natuurdoelanalyses daar. Ook in Noord-Brabant verslechtert de natuur, concludeerde de provincie nadat alleen NDA’s gemaakt waren. Volgens het provinciebestuur is het daarom onmogelijk om nog natuurvergunningen te verlenen waarbij een stikstofeffect is op een Natura 2000-gebied. De provincies Limburg en Zuid-Holland hebben hier vooralsnog niet dezelfde conclusie uit getrokken.

Provincies gaan over vergunningen

De Ecologische Autoriteit zelf wil niet zeggen of verwacht wordt dat in andere provincies ook de vergunningverlening op slot zou kunnen gaan. “Wij gaan niet over de vergunningverlening”, zegt Annemie Burger, plaatsvervangend voorzitter van de Ecologische Autoriteit. De provincies blijven aan zet op dat vlak.

De Ecologische Autoriteit heeft zowel Zuid-Holland als Limburg gezegd dat ze hun natuurdoelanalyses verder moet uitbreiden. De autoriteit mist specifieke informatie over hoe het natuurlijk systeem werkt in de gebieden.

Snel maatregelen nemen

Tegelijk dringt het adviesorgaan er op aan dat provincies niet gaan wachten op deze verdere informatie, maar ondertussen aan de slag gaat met de eerste maatregelen. De Ecologische Autoriteit heeft het dan over ‘no regret’-maatregelen voor natuurherstel, waarvan al bekend is dat ze goed werken en die snel doorgevoerd kunnen worden.

Het proces van natuurdoelanalyses en gebiedsplannen lijkt nu al vertraging op te lopen. De Ecologische Autoriteit zei eerder al in een interview met Boerderij dit jaar capaciteit te hebben om ruim de helft van de benodigde adviezen uit te brengen.

Op vrijdagochtend 31 maart waren bovendien nog maar 50 van de 130 natuurdoelanalyses binnen bij de Ecologische Autoriteit, terwijl de deadline 1 april is. Sommige provincies hebben ook al aangegeven die deadline niet te gaan halen.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Er zijn ruim 160 natura2000 gebieden in nederland. Er komen voor 130 gebieden een NDA. Het is duidelijk dat die lui beginnen met de voor hun gunstigste gebieden. Conclusies kun je dan ook niet trekken uit de eerste drie rapporten. Ik zou graag zien dat duitse ecologen die voor duitsland die rapporten maken, ook voor ons de rapporten maken. Gewoon om te zien wat de verschillen zijn.

  2. Dit is idd weer een papieren werkelijkheid, er is niemand van de ecologische autoriteit gaan kijken in de desbetreffende gebieden. Je kijkt op de computer en naar Aerius en de KDW en ja zie hier, het gaat slecht met het natuurgebied. Hou nou eens op met die bull***!deze reactie is automatisch gemodereerd

  3. Alleen neptuur moet in stand worden gehouden door menselijk ingrijpen. Aan de andere kant van het dorp begint een natuurgebied dat bijna half zo groot is als Nederland. Als het veel regent is het er nat en als het weinig regent is het er droog. Soms is er een bosbrand. Het jaar na de bosbrand staat het in die locatie vol met fire flowers. Die groeien en bloeien alleen in het jaar na een brand zonder dat er ook maar 1 ambtenaar aan te pas komt. Punt is dat de natuur zich er al duizenden jaren zelf heeft gered. Het probleem met de natuur in Nederland is dat als er geen probleem is met de natuur er in het personeelsbestand zal worden gesnoeid. Om je baan te houden kan er dus maar beter een probleem zijn met de natuur. Ook als dat betekent dat Nederland om domme kul redenen op slot wordt gezet. De natuur in Nederland zal onmiddelijk “genezen” zijn als deze natuur ambtenaren hun baan niet kwijt raken als het goed gaat met de natuur.

Beheer
WP Admin