Akkerbouwer Piet Huybrechts uit het Noord-Brabantse de Heen laat als een van de eersten zijn wintertarwe bemesten door akker- en loonbedrijf Laurijsse. - Foto's: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Eerste mest op akkerbouwpercelen

Vanaf 15 februari mag weer drijfmest worden uitgereden maar door de fikse regenval duurde het tot begin maart voor er weer voorzichtig over bouwland kon worden gereden. De percelen meerjarig graszaad waren het eerst aan de beurt omdat die al een zode met draagkracht hebben. De natte bodem beschadigt daarom minder snel.

De machine waarmee bemest wordt is een Veenhuis Rotomax mesthaspel. Het verschil met een conventionele sleepslang is dat de slang wordt neergelegd en bij het heen en weer gaan wordt af- en opgerold. Zo blijft het versmeren en beschadigen van gewas vrijwel achterwege.

De bandendruk is zichtbaar laag. De Rotomax staat op speciale lagedrukbanden die hier op 0,6 bar zijn afgepompt.

De hele distributielijn in beeld. Van tankauto helemaal links tot de mestdistribiteur in de verte op het land.

De mestcontainer van de laadlijn staat scheef omdat het geheel op een afrit staat. Sjef Deelen van het gelijknamig transport- en loonbedrijf kijkt of het laden niet te snel gaat om zo nodig in te grijpen voordat mest over de rand gaat.

Akkerbouwer Wilbert Sandee uit het Zeeuwse 's-Heer Arendskerke laat zijn perceel tweejarig Engels raaigras met sleepslang bemesten door loonbedrijf Van den Dries.

De mesttoevoer naar de pompwagen wordt door medewerker Otto Corbijn van Van den Dries aangekoppeld.

De mest komt uit een mestzak die nu over het graszaad wordt leeggereden. Daarna wordt de mestzak weer gevuld om uitgereden te worden over de wintertarwe.

Het is duidelijk dat de grond nog erg zacht is. De schijven snijden als door boter in de zode en de mest wordt er dan ook keurig in gedeponeerd.

Ondanks de zachte bodem is er nauwelijks spoorvorming. Alleen bij het draaien op de kopakker zijn sporen te zien.

Beheer
WP Admin