RundveeNieuws

Eerste Kamer stemt in met melkveewet

Den Haag – De Eerste Kamer heeft de melkveewet aangenomen. Met steun van PVV, VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie was er met 53 stemmen voor een ruime meerderheid voor de wet. SP, D66, PvdD en 50Plus stemden tegen de wet. De fracties van SPG en OSF waren tijdens de stemmingen, in de nacht van dinsdag op woensdag om 2 uur, niet aanwezig.

Met het aannemen van de wet is de derogatie voor verruimde mestnormen voor graasdierbedrijven veiliggesteld. De melkveewet was een van de voorwaarden die de Europese Commissie stelde voor het toekennen van de derogatie.

SP-Senator Geert Reuten bracht zijn motie waarin hij vraagt om bij het opstellen van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor grondgebondenheid van de melkveehouderij ook gelijk te beginnen met het opstellen van een wetswijziging, zodat de grondgebondenheid wettelijk wordt opgenomen, in plaats van dat dit in een AMvB wordt geregeld. Deze motie werd met algemene stemmen aangenomen. Staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) zei tijdens het debat dat ze de grondgebondenheid niet in de wet wil opnemen, omdat dit veel minder flexibel is dan in een AMvB. Toen duidelijk werd dat deze motie een ruime meerderheid zou halen, gaf Dijksma aan dat ze wel zou gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om de grondgebondenheid toch (deels) in de wet op te nemen.

De motie van GroenLinks die 200 dagen per jaar minimaal 8 uur weidegang per dag verplicht wil stellen haalde het niet. De motie kreeg wel steun van ChristenUnie, SP, GroenLinks, D66, PvdD en 50+. De motie  van de PvdD die vindt dat de fosfaatreferentie gebaseerd moet zijn op het melkquotum en niet op de feitelijke productie in 2013 werd eveneens verworpen. Er was wel steun van GroenLinks en SP.