De Eerste Kamer heeft ingestemd met het verhogen van de graslandpremie voor melkveehouders die gebruikmaken van derogatie. – Foto: Ruud Ploeg RundveeNieuws

Eerste Kamer keurt verhoging graslandpremie voor melkveehouders goed

Eerste Kamer stemt in met verhoging graslandpremie. Extra €35 miljoen dit jaar en €43,3 miljoen volgend jaar voor melkveehouders die voldoen aan derogatievoorwaarden.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wijziging van de begroting van het ministerie van Landbouw, de zogeheten voorjaarsnota. Daarmee is er definitief groen licht voor het verhogen van de graslandpremie voor melkveehouders die gebruikmaken van derogatie. De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met het voorstel om dit jaar €35 miljoen en volgend jaar € 43,3 miljoen extra uit te geven aan de regeling, bovenop het budget van €130 miljoen dat al was uitgetrokken voor de subsidieregeling.

Meer mest afvoeren

Door de afbouw van de derogatie, de invoering van bemestingsvrije bufferstroken en de aanwijzing van met nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden) moeten melkveehouders meer mest gaan afvoeren. De kosten hiervan lopen zodanig op dat toenmalig landbouwminister Piet Adema vorig jaar een derogatiecompensatie invoerde in de vorm van een graslandsubsidie. Melkveehouders die nog voldoen aan de derogatievoorwaarden, konden een premie krijgen van €20 per 10 kilo stikstof per hectare die ze minder mogen uitrijden, met een maximum van €20.000 in drie jaar.

Dit voorjaar werd al duidelijk dat de mestafzetkosten voor veel melkveehouders veel hoger zijn dan de subsidie die ze ontvangen. Bedrijven die tot voor kort grondgebonden waren, hebben geen afspraken met mestdistributeurs en komen daardoor ‘achter in de rij’ en hebben derhalve de grootste moeite om van hun mest af te komen.

Graslandpremie verhoogd naar €50

De verhoging van de graslandsubsidie van €20 naar €50 per 10 kilo stikstof uit dierlijke mest aan plaatsingsruimte per hectare die boeren verliezen, is onderdeel van het plan van Adema om de mestcrisis aan te pakken. Boeren verliezen mestplaatsingsruimte door het verlagen van de derogatienormen of het wegvallen van de derogatie omdat ze in of direct rondom een Natura 2000-gebied of in grondwaterbeschermingsgebied zitten.

Aanvraagperiode graslandsubsidie opent 15 juli

De aanvraagperiode voor de subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie gaat maandag 15 juli om 9 uur open. Wanneer het budget wordt overtekend, wordt het beschikbare budget verdeeld onder de aanvragers.

Voor de graslandsubsidie geldt een maximum van €20.000 per bedrijf. Dat maximum heeft te maken met de Europese de-minimisregeling, die voorschrijft dat lidstaten in verband met staatssteunregelingen niet meer dan €20.000 subsidie per bedrijf mogen geven in drie jaar tijd. Ongeveer een derde van de derogatiebedrijven heeft hiermee te maken. Landbouwminister Femke Wiersma heeft vorige week in de Tweede Kamer laten weten dat ze met de Europese Commissie wil bespreken of deze maximale norm aangepast kan worden.

Beheer
WP Admin