Premium
Hoe de emissiedoelstellingen in Nederland neerdalen bleek uit een kaart die LNV 10 juni 2022 publiceerde. Dit kaartje was onder andere aanleiding voor boerenprotesten. - Foto: LNV en Herbert Wiggerman, beeldbewerking AlgemeenColumn

‘Eerlijk is rekening houden met mate van duurzaamheid die er al is’

Reacties

  1. Jullie kunnen met zij allen ***len wat je wilt maar de Nederlandse bevolking groeit daar moeten huizen voor komen deze bevolking moet naar hun werk daar is infrastructuur voor nodig.
    Je kunt toch niet echt menen dat er wel stallen gebouwd mogen worden en geen woningen.
    Maar als er geen begrip is tussen boer burger en buitenmens dan heeft de boer geen oog voor het woningtekort onder de bevolking en burger geen begrip voor de positie waar een boer in terechtkomt en het buitenmens zijn woning maar verkoopt aan de hoogst biedende (uit het westen) om uit de sores te zijn dan zijn we op weg naar een revolutie die enkel verliezers kent ( een ieder weet toch wat er in Zuid Afrika gebeurt is) U zegt dat kan hier niet nu neem van mij aan ik weet dat grote lagen van de bevolking onder andere het gedrag van de boeren strontzat zijn. We moeten denken in kansen en openstaan voor veranderingen dat geldt voor de BBBdeze reactie is automatisch gemodereerd

  2. Volgens mij heb ik wel eens gelezen dat de boeren al 60% reductie gehaald hebben. Terwijl de overige sectoren alleen meer uitstoten. Niet per auto of huis maar door meer auto’s , huizen én vliegbewegingen. Dus helemaal eens met dit artikel.

  3. Bemestingsemissies druk je in hectares uit. Stal emissies niet. Die worden uitgedrukt in % van niet emissie-arme systemen. Als je dat door elkaar haalt ga je appels met peren vergelijken.

    1. inderdaad bij emissie per hectare gaat het niet om aantallen dieren, (de bemesting per hectare is immers al gelimiteerd tot evenwichtsbemesting) maar om aanwendingstechnieken en samenstelling van mest (gehalte minerale stikstof in de mest) Bij stalemissie speelt dieraantal een rol, maar veel belangrijker is het management en de emissienorm van het huisvestingssysteem. Als je overall wilt kijken naar de prestaties van een bedrijf zou je eerder moeten kijken naar de totale emissie per kg melk maar zeker niet naar emissie per hectare

Beheer
WP Admin