Zelhem, grasland beregenen bij veehouder Groot Wassink
fotografie Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Eerder beregenen met grondwater in Brabant

Boeren in Brabant die water besparen, mogen al vanaf 1 april grasland beregenen met grondwater.

Ook vervalt het urenverbod voor Brabantse boeren en grondeigenaren die waterbesparende maatregelen hebben genomen. Voor degenen die geen maatregelen hebben getroffen, blijft de datum 1 juni van kracht. Daarnaast blijft deze datum ook van kracht in en rondom natuurgebieden.

Peilgestuurde drainage en opslag hemelwater

Boeren die waterbesparende en waterconserverende maatregelen nemen, krijgen daarmee meer flexibiliteit voor het beregenen met grondwater. Maatregelen zijn bijvoorbeeld het vervangen van drainage door peilgestuurde drainage en de opslag en hergebruik van hemelwater in een bassin. Boeren die deze maatregelen willen treffen, moeten dat melden bij het waterschap.

Beheer
WP Admin