Foto: Koos Groenewold AkkerbouwOpinie

‘Eenvoudiger vergroening’

De landbouwcommissie van het Europarlement wil de vergroeningsmaatregelen vereenvoudigen. De commissie wil dat boeren niet langer worden verplicht om mengsels van vanggewassen te zaaien in ecologische aandachtsgebieden.

Wanneer de Europese raad van landbouwministers en de Europese Commissie de aanbeveling overnemen, betekent dat een vereenvoudiging van de vergroeningsregels voor boer en controlerende instanties.

Als je dan kijkt naar hoe Brussel de vergroening begon, dan kunnen we niet anders concluderen dan dat het geen groot onheil is gebleken, dat de landbouw heeft getroffen. Akkerbouwers kunnen er gemakkelijk aan voldoen.

Vergroeningsverplichting stelt amper nog wat voor

Aanvankelijk zou het gaan om een verplichte 7% groene braak. Dat veranderde in de huidige 5% vergroening, die ook nog eens flexibel kan worden ingevuld. Als nu ook nog de plicht om mengsels in te zaaien uit de regeling wordt gewipt, stelt die hele vergroeningsverplichting amper nog wat voor. Iedere weldenkende akkerbouwer zaait sowieso al een groenbemester.

Besef belastingbetaler

Of daarmee het sein ‘brand meester’ kan worden gegeven, is echter nog de vraag. Om te beginnen moeten de landbouwministers en de Europese Commissie nog akkoord gaan. Maar afgezien daarvan: hoe lang gaat het duren voordat de belastingbetaler zich gaat afvragen wat ook alweer de tegenprestatie was voor de vergroeningspremie van tienduizenden euro’s per bedrijf? Niet lang vermoedelijk.

Beheer
WP Admin