Frank Wassenberg - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Eenden weg voor windmolens: geen probleem

Het sluiten van een eendenhouderij ten gunste van de bouw van windmolens past binnen de provinciale Flevolandse stikstofbeleidsregels. Dat stelt landbouwminister Carola Schouten in antwoord op Kamervragen van Frank Wassenberg.

Partij voor de provincie Flevoland verleende een Natuurbeschermingswetvergunning voor de bouw van het Windplan Groen. Een van de onderdelen van de aanvraag was dat een eendenhouderij leeg zou blijven staan en de bestemming ‘intensieve veehouderij’ op de stallen zou komen te vervallen.

Frank Wassenberg (PvdD) - Foto: ANP

Frank Wassenberg (PvdD) – Foto: ANP

Door de stikstofemissie van het eendenbedrijf weg te nemen, verzekerden de initiatiefnemers van het Windpark Groen zich ervan dat bij de bouw van het windpark geen sprake was van een (te) grote stikstofemissie. De provincie keurde de aanvraag goed. Volgens de minister was hierbij sprake van zogenoemd intern salderen. Het eendenbedrijf en de daaraan verbonden emissierechten zijn stopgezet. “De stikstofuitstoot wordt dus niet alleen tijdelijk, maar ook permanent minder”, aldus Schouten.

Beheer
WP Admin