AlgemeenNieuws

Een jaar na het dodelijk ongeval in mestsilo in Makkinga

Makkinga – Donderdag is het precies een jaar geleden dat het dodelijk ongeval plaats vond bij het reinigen van een mestsilo in het Friese Makkinga.

Drie mensen kwamen om het leven, een persoon raakte zwaar gewond. Sindsdien hebben in Nederland twee andere dodelijke ongelukken plaatsgevonden. Dat blijkt uit de ongevallenregistratie van Jetty Middelkoop, specialist giftige gassen bij de brandweer in Amsterdam.

Naar aanleiding van de ongevallen heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in 2013 onderzoek gedaan naar de gevaren van mestgassen. De raad concludeerde dat bij beleidsmakers en in de landbouw is te weinig aandacht geweest voor de veiligheid van mensen bij het werken met mest. De mensen die beroepsmatig met mest werken zijn zich onvoldoende bewust van de gevaren en er zijn geen concrete voorschriften voor het werken in ruimtes met mestgassen.

Bij het werken met mest gebeuren relatief veel ongelukken. De laatste jaren is zelfs sprake van een stijging, blijkt uit gegevens van de raad.

De raad adviseerde LTO Nederland om samen met andere belangenorganisaties een platform op te zetten dat kennis verzamelt over de gevaren van mestgassen. Gisteren kwamen de deelnemers aan het platform voor het eerst bijeen.

De raad beval het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan om samen met Stigas, die zich bezig houdt met veiligheid op landbouwbedrijven, concrete voorschriften te maken voor veilig werken met mest. Brancheorganisatie Cumela, de vakbonden en Stigas hebben de voorschriften in de arbocatalogus mestgassen aangescherpt en voorlichtingsavonden georganiseerd. Cumela ontwikkelde ook een e-learning module Mest- en kuilgrassen voor leerlingen en werkenden in de sector.

De Onderzoeksraad drong er even eens op aan om structureel in de agrarische opleidingen aandacht te besteden aan veilig werken met mest. Middelkoop heeft docenten van agrarische opleidingen en hogescholen voorlichting gegeven over de gevaren van mestgassen.

Beheer
WP Admin