Foto: ANP AlgemeenNieuws

Een derde van stikstof komt van buiten natuur

Een derde van de stikstofneerslag in kwetsbare natuurgebieden komt van buiten de natuurlijke kringloop. Dat valt op te maken uit een brief van demissionair landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer.

Het merendeel van de stikstof in kwetsbare natuurgebieden komt beschikbaar via de natuurlijke kringloop. De problemen ontstaan echter door de voortdurende toevoeging van stikstof van buiten de kringloop. Gemiddeld gaat het om 38 kilo stikstof per hectare per jaar die in de normale natuurlijke kringloop vrijkomt.

Reactie op publicatie Staf

De brief is een reactie op een publicatie van de Stichting Agrifacts, waarin werd gesteld dat de overheid de grootte stikstofbron buiten het stikstofbeleid houdt.

De publicatie van Staf was gebaseerd op bodemonderzoeken van de universiteit van Antwerpen.

Schouten legt uit dat aan de natuurlijke stikstofkringloop normaliter heel weinig stikstof via de lucht uit andere bronnen wordt toegevoegd: gemiddeld 2 à 3 kilo stikstof per jaar. Staf stelt in haar publicatie dat de natuurlijke uitstoot 30 tot 250 kilo is. Volgens berekeningen van de Universiteit van Antwerpen is het gemiddeld 38 kilo. De huidige stikstofbelasting uit de lucht bedraagt gemiddeld 21 kilo, zegt Schouten. Dat is een extra stikstoftoevoer (bovenop 38 kilo uit de natuurlijke kringloop) van 55%.

Stikstof uit natuurlijke kringloop

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houdt in de stikstofberekeningen geen rekening met stikstof die vanuit het betrokken natuurgebied zelf komt. Dat is volgens de minister logisch, omdat het daarbij gaat om stikstof uit de natuurlijke kringloop. Stikstof die uit andere natuurgebieden ‘overwaait’ wordt in de RIVM-berekeningen wel meegerekend als depositie. Het RIVM kijkt naar hoeveelheid stikstof die aan het natuurlijk systeem wordt toegevoegd.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Reacties

  1. Dat is waar Hilhorst.Hier is ook zo,n weidevogel gebied,in het omliggende boerenland is het water prima in dat gebied bar slecht.De sloten worden amper gereinigd en uitgebaggerd en door de duizenden ganzen en smienten verschrikkelijk hoog fosfaat.

  2. Voor iedere koe minder in Nederland, komen er 4 schijtganzen bij. Op de bodem van de recreatiemeren ligt al 2cm vogelstront.

Beheer
WP Admin