EC: staatssteun is niet het enige probleem - Foto: ANP RundveeNieuws

EC: staatssteun is niet het enige probleem

Het Nederlandse stelsel van fosfaatrechten stuit niet alleen op bezwaren over staatssteun. De Europese Commissie vindt dat Nederland ook niet genoeg doet om de schade aan het milieu te beperken, in lijn met de Europese milieuregels.

Brussel is een onderzoek gestart. Dat melden bronnen binnen de Europese Commissie.

Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, kondigde 2 weken geleden aan zijn wetsvoorstel voor de invoering van fosfaatrechten in de melkveehouderij aan te passen, omdat de Europese Commissie vindt dat er sprake is van staatssteun.

De Europese Commissie is met de Nederlandse autoriteiten over de kwestie in overleg, meldt een woordvoerder van de Europese Commissie. Maar het gaat niet alleen over staatssteun.

EC checkt naleving derogatievoorwaarden

De Europese Commissie is bezorgd over het feit dat Nederland de voorwaarden van de derogatie van de Nitraatrichtlijn niet naleeft. De Europese Commissie wil zich ervan vergewissen dat de getroffen maatregelen er inderdaad voor zorgen dat de derogatievoorwaarden worden nageleefd, in lijn met de Europese milieuregels. Daarover zijn in de afgelopen maanden en weken intensieve discussies gevoerd, aldus een bron bij de Europese Commissie.

EC onderzoekt beperking Nederlandse fosfaatproductie

Ondertussen is de Europese Commissie begonnen met een onderzoek naar de beperking van de fosfaatproductie in Nederland. Lidstaten moeten op grond van de Nitraatrichtlijn watervervuiling door nutriënten uit mest in de gaten houden, aldus de Europese Commissie.

Staatssecretaris Van Dam, die vrijdag 21 oktober had moeten antwoorden op een omvangrijke reeks vragen van de Tweede Kamer, meldde vandaag per brief dat hij daar niet eerder dan dinsdag 25 oktober aan toekomt.

Beheer
WP Admin