3 miljoen extra voor Mestinvesteringsfonds - Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

€3 miljoen extra voor Mestinvesteringsfonds

Het Mestinvesteringsfonds heeft een nieuwe kapitaalinjectie gekregen van de deelnemende voerbedrijven. Met de kapitaalinjectie is nu €7,5 miljoen aan financieringsruimte beschikbaar.

Dat meldt de Stichting Mestinvesteringsfonds. Sinds de oprichting in 2014 is €3,2 miljoen geïnvesteerd, verspreid over 10 projecten. Deze zijn op dit moment operationeel of komen op korte termijn gereed. De totale extra verwerkingscapaciteit bedraagt 900.000 ton mest, en 2,8 miljoen kilo fosfaat. Dit is ongeveer 30% van de noodzakelijke extra verwerkingscapaciteit.

Extra verwerkingsruimte op komst

Verschillende projecten zijn in behandeling bij het Mestinvesteringsfonds. Drie projecten daarvan bevinden zich in de eindfase van beoordeling. Bij realisatie zal dan extra verwerkingsruimte voor 2,6 miljoen kilo fosfaat worden toegevoegd. Bij ondertekening van de overeenkomsten zal hierover worden gecommuniceerd. “Opvallend is dat de projecten steeds innovatiever beginnen te worden”, aldus de voorzitter van het Mestinvesteringsfonds Ruud Tijssens. “Toepassingen direct bij de consumenten, plaatsing op eigen bedrijven in het buitenland door melkveehouders, of het gebruik voor de eigen energievoorziening komt allemaal voorbij. Uiteindelijk is het essentieel dat de producten maximale waarde krijgen. Daarmee worden ook de kosten voor de veehouders verder verlaagd.”

Initiatief van mengvoerbedrijven

Het fonds is een initiatief van 25 mengvoerbedrijven, die goed zijn voor bijna 90% van de voeromzet in Nederland. In eerste instantie is €4,5 miljoen beschikbaar gesteld. Het ondersteunt concrete investeringsplannen met als doel de mestverwerking in Nederland te versnellen. Initiatiefnemers ontvangen van het Mestinvesteringsfonds een achtergestelde lening van maximaal 30% van de projectinvestering. Hierdoor kunnen initiatiefnemers eenvoudiger vreemd vermogen aantrekken.

Beheer
WP Admin