¬ 24 miljoen verlies voor Achmea mede door noodweer - Foto: ANP AlgemeenNieuws

€24 miljoen verlies voor Achmea mede door noodweer

Verzekeraar Achmea heeft over het eerste halfjaar een verlies geleden van €24 miljoen. Het resultaat van de verzekeraar, waar onder meer Interpolis en Hagelunie onder vallen, is sterk beïnvloed door noodweer en hogere zorgkosten.

Dat meldt de verzekeraar in de presentatie van de halfjaarcijfers. De totale schade door noodweer loopt op tot €267 miljoen bij circa 30.000 klanten. De schade aan onder meer auto’s, woningen en bij land- en tuinbouwbedrijven liep op tot €267 miljoen voor Achmea. Meer dan de helft van dit schadebedrag is uit oogpunt van risicobeheersing afgedekt via herverzekering.

Uitgaven aan zorg stegen harder dan verwacht

De resterende netto schadelast heeft een grote invloed op het resultaat. Daarnaast stegen de uitgaven aan zorg harder dan vooraf was geraamd door hogere uitgaven aan geneesmiddelen en minder compensatie vanuit de verevening. Achmea boekt mede hierdoor in de eerste zes maanden van 2016 een negatief nettoresultaat van €24 miljoen, ondanks resultaatsverbeteringen door onder meer kostenreducties en hogere beleggingsresultaten bij Pensioen & Leven.

Volgens de verzekeraar is er goede voortgang bij de vergoeding van schades en hulpverlening aan klanten.

Beheer
WP Admin