Het doel is minder koeien in 2017, daarbij moeten we voorkomen dat koeien van een stopper of krimper terecht komen bij en ander bedrijf , aldus Kees Romijn, voorzitter van LTO Melkveehouderij. Foto: Jan Willem van Vliet RundveeNieuws

€2.200 per koe voor stopper

Stoppers kunnen tot €2.200 per melkkoe krijgen op basis van het melkverminderingsplan.

Belangrijke onderdelen uit het hoofdlijnenakkoord dat de zuivelsector, voersector en banken vrijdag met staatssecretaris Martijn van Dam hebben gesloten, worden nu uitgewerkt.

€50 miljoen beschikbaar

Wat de referentieperiode wordt in het melkreductieplan en hoeveel korting de groeiers krijgen op een deel van hun melkgeld, bijvoorbeeld. €50 miljoen komt beschikbaar voor een stoppersregeling. “Het doel is minder koeien in 2017, daarbij moeten we voorkomen dat koeien van een stopper of krimper terecht komen bij een ander bedrijf”, aldus Kees Romijn, voorzitter van LTO Melkveehouderij tegen Boerderij.

€5 miljoen voor een slachtpremie

Een melkveehouder die zijn koeien wegdoet, krijgt volgens Romijn een soort voorschot van €1.200 per koe voor zijn fosfaatrechten. Dat wordt door de banken voorgeschoten. Hij kan dan de rechten verkopen in 2018 en dan gaat het voorschot terug naar de bank, voor zover de rechten meer hebben opgebracht dan het voorschot. Dan krijgt hij nog een bonus van €1.000 per koe aflopend naar circa €500 per koe. Hiervoor is €45 miljoen beschikbaar, het grootste deel van de €50 miljoen die voor de stoppersregeling van regeringen en sector beschikbaar komt. Voor deze regeling is de voorwaarde dat er een garantie komt dat iemand die vandaag stopt ook fosfaatrechten krijgt als hij op 1 januari 2017 nog een bedrijf heeft. Er is dan nog €5 miljoen voor een slachtpremie. Dat wordt nog uitgewerkt, aldus Romijn.

Maandelijkse monitoring

De veevoerindustrie, verenigd in de Nevedi, heeft toegezegd 1,7 miljoen kilo fosfaat uit het voer te halen. Dit gebeurt dan door het fosforgehalte in melkveevoer te verlagen tot 4,3 gram per kilo (en voor bedrijven waar dit erg lastig is de ratio fosfor/ruw eiwit aan te scherpen van 2,3 naar 2,2). De bedrijfstak wil deze afspraak borgen door maandelijks te monitoren en waar nodig bij te sturen. Voor ander veevoer dan mengvoer zijn volgens directeur Henk Flipsen van de Nevedi aanvullende maatregelen nodig. Waarschijnlijk moeten die worden vastgelegd in een AVV, waarbij het totale voerrantsoen wordt meegewogen (dus ook bijproducten en ruwvoer). Een algemeen verbindend verklaring (AVV) kan alleen worden aangevraagd door een erkende brancheorgansiatie. ZuivelNL is, met LTO Nederland, NZO en NMV als leden, erkend. De diervoedersector heeft die erkenning niet.

Lobby in Brussel

De lobby in Brussel voor het pakket is begonnen. LTO Nederland heeft maandag in gezelschap van vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken in Brussel overleg gevoerd met de Europese Commissie over het pakket aan maatregelen om de fosfaatproductie te verminderen. Over de inhoud van het overleg zijn geen mededelingen gedaan, evenmin als over de sfeer. Doel van het overleg was om aan de Europese Commissie uitleg te geven over de bedoelingen en de belangen van de Nederlandse zuivel met dit pakket. Vertegenwoordigers van het ministerie hebben in een eerder stadium ook de plannen al voorgelegd aan de Europese Commissie. De verwachting was maandag 21 november niet dat de Europese Commissie een oordeel over de plannen zou geven.

Zorgen over opkoopregeling

DDB-voorzitter Sieta van Keimpema heeft zorgen over de opkoopregeling van koeien en fosfaat. Volgens haar moet de melkveehouderij goed in de gaten houden dat de Europese gelden die hiervoor worden gebruikt, niet worden ingezet voor bedrijfsbeëindiging. Dat is volgens haar niet toegestaan, want concurrentievervalsend. Tenzij van tevoren goedkeuring is gevraagd en verkregen bij de Europese Commissie.