Foto: Anne van der Woude AlgemeenNieuws

€150 miljoen voor monovergisting blijft overeind

De Tweede Kamer heeft de steun van €150 miljoen voor de monomestvergisting goedgekeurd.

Een voorstel van GroenLinks en SP om het geld voor monomestvergisting te schrappen uit de begroting van Economische Zaken kreeg donderdag 8 december alleen de steun van de indieners, Partij voor de Dieren en de afsplitsingen Klein en Kuzu-Özturk. De Kamer ging, met alleen de stemmen van de Partij voor de Dieren tegen, akkoord met de begroting van het ministerie van Economische Zaken en het Diergezondheidsfonds.

Groot aantal wijzigingsvoorstellen verworpen

Een groot aantal wijzigingsvoorstellen om meer geld uit te trekken werd verworpen. Bij de verworpen voorstellen was onder meer het plan om meer geld te investeren in agrarische innovatie en kennisontwikkeling (van de SGP), voor extra budget voor weidevogelbeheer (GroenLinks), voor een budget voor multifunctionele landbouw (ChristenUnie), voor het financieren van het werk van de stichting Zorg om Boer en Tuinder (SP), voor het oormerken van geld voor onderzoek in de biologische sector (SP), voor een nationaal programma natuurinclusieve landbouw en voor het aanstellen van extra mensen bij de NVWA voor dierenwelzijnscontroles (PvdD).

Van Dam: meer accenten bij klimaat en milieu

Een motie van de Partij voor de Dieren om ten minste 20% van het huidige Europees landbouwbudget te besteden aan de aanpak van het klimaatprobleem, haalde geen meerderheid. Staatssecretaris Martijn van Dam noemde de wens van de Partij voor de Dieren niet realistisch. Hij wil, net als EU-landbouwcommissaris Phil Hogan, in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2020 wel meer accenten leggen bij klimaat en milieu.

Overleg over extra geld weidevogelbeheer

In een debat over weidevogels zei Van Dam dat hij met de provincies in overleg gaat over extra financiering voor weidevogelbeheer. Hij wees het idee af om vanggewassen uit de ecologische focusgebieden te halen, zoals GroenLinks voorstelt. “Dat heb ik op verzoek van de Kamer ingebouwd”, aldus Van Dam.

Beheer
WP Admin