AlgemeenNieuws

€125 miljoen voor compensatie

Brussel – De Europese Commissie heeft tot eind november €125 miljoen beschikbaar voor compensatie van telers die getroffen worden door de Russische boycot van Europese land- en tuinbouwproducten.

Vanaf maandag kunnen telers van met name bederfelijke groente en fruit een beroep doen op de regeling, die vorige week al door Europees landbouwcommissaris Dacian Ciolos werd aangekondigd.

De maatregel houdt in dat er geld beschikbaar is voor het van de markt nemen van producten en dat er compensaties kunnen worden gegeven voor niet oogsten of groen oogsten van producten. De gewassen waarvoor de maatregel geldt zijn: tomaat, wortel, witte kool, paprika, bloemkool, komkommers, augurken, paddenstoelen, appels, peren, rood fruit (aardbeien, frambozen, zwarte bessen, braambessen, witte aalbessen, rode aalbessen, kruisbessen), tafeldruiven en kiwi’s.

Voor andere sectoren wordt de vinger nadrukkelijk aan de pols gehouden in samenspraak met de lidstaten, zegt Ciolos. De landbouwcommissaris zegt dat de Europese Commissie niet zal aarzelen meer sectoren te ondersteunen, die zwaar afhankelijk zijn van export naar Rusland.  Als het nodig is zal de huidige maatregel worden aangepast. Ciolos gaat samen met de lidstaten en experts uit het Europees parlement nog deze week verder in overleg over de marktontwikkelingen.

Staatssecretaris Dijksma, die vorige week met andere landbouwministers en Eurocommissaris Ciolos heeft overlegd, zegt dat dit de juiste stap is voor dit moment. “De situatie voor groente- en fruittelers is ook in ons land het meest urgent. Het is dus belangrijk dat er direct actie wordt ondernomen op de markt voor onder meer appels, peren, tomaten en paprika’s. Samen met het Nederlandse steunpakket voor alle boeren en tuinders om extra afzetmarkten te vinden, arbeidstijdverkorting mogelijk te maken en kredietgaranties te verstrekken, worden ondernemers door deze moeilijke periode heen geholpen.”

Afgelopen vrijdag maakte het kabinet een nationaal maatregelenpakket bekend, dat niet uitsluitend is gericht op de agrarische sectoren. Het kabinet stelt de werktijdverkortingsregeling open voor bedrijven die te maken hebben met het plotseling wegvallen van de vraag. De fiscus zal coulant omgaan met bedrijven die betalingsuitstel vragen of die een lagere voorlopige aanslag willen. Gekeken wordt naar de mogelijkheid om een garantstelling werkkapitaal in te stellen, zoals dat ook tijdens de Ehec-crisis is gebeurd. De transportsector heeft gisteren expliciet om steun gevraagd. Er zijn ondernemers die een groot deel van hun wagenpark stil hebben staan, vanwege het wegvallen van de export naar Rusland.

Volgens het kabinet is het bedrijfsleven samen met de overheid in staat ervoor te zorgen dat de Nederlandse agrosector en andere getroffen sectoren de crisis het hoofd kunnen bieden zonder langdurige schade. Het kabinet werkt de Brusselse maatregelen uit voor Nederland.

In den Haag en Brussel is gereserveerd maar positief gereageerd op de maatregelen uit Brussel en Den Haag. Europees parlementslid Annie Schreijer-Pierik zegt dat de 125 miljoen dit jaar beschikbaar is voor crisissituaties. Zij heeft in de landbouwcommissie gepleit om hiervoor de komende vier jaar jaarlijks 100 miljoen euro beschikbaar te houden.

De Europarlementariër vindt dat het Nederlandse kabinet druk moet uitoefenen in Brussel om gelden beschikbaar te krijgen. “De varkenssector verkeert al veel langer in een crisis als gevolg van een politieke maatregel van de Russische president Poetin. Tot nu toe heeft het kabinet daarvoor echter in Brussel nog geen financiële steun gevraagd. En in Brussel werkt het zo: als een lidstaat er niet om vraagt, komt er geen geld.”

VVD-Kamerlid Helma Lodders is vooralsnog tevreden met de maatregelen in Den Haag. “Het kabinet reageert adequaat. Dit is in ieder geval een stap in de goede richting. De impact van de sancties is heel groot, maar we moeten wel heel duidelijk weten waar de pijn zit. Niet alleen op korte, maar ook op langere termijn.”

Beheer
WP Admin