Bouw van een nieuwe stal. Met rijksgeld kunnen boeren weer investeren in innovatieve stallen, aldus de provincie Brabant. - Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

€ 45 miljoen voor Brabantse stallen

De provincie Noord-Brabant trekt € 45 miljoen uit aan subsidies voor versnelde aanpassing van verouderde stallen. Doel van de regeling is om de uitstoot van ammoniak omlaag te brengen. Het geld is vorige week versneld door het kabinet beschikbaar gesteld.

De maatregelen maken deel uit van de bestaande Brabantse stikstofaanpak. De subsidie komt beschikbaar voor bedrijven die voor 1 april hun ontwikkelingsplannen indienen. Koplopers, die voor 1 januari 2023 een aanvraag indienen komen in aanmerking voor extra subsidie.

Bedrijven die aan de normen voldoen, hoeven de stal niet aan te passen. Tegelijkertijd is er een vrijwillige opkoopregeling voor bedrijven die willen stoppen.

Voldoen aan aangescherpte emissie-eisen

Met de subsidieregeling worden veehouders gestimuleerd om op 1 januari 2024 te voldoen aan de aangescherpte emissie-eisen in de Omgevingsverordening.

Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver van de provincie Brabant zegt in een toelichting dat het halen van stikstofdoelen nu urgenter is dan ooit. “Gelukkig hebben we jarenlang geïnvesteerd in innovatieve stallen. En we zijn blij dat de rijksgelden vervroegd beschikbaar worden gesteld, zodat boeren hierin kunnen investeren. Ons pakket biedt de veehouderij duidelijkheid en ondersteuning bij het maken van keuzes.”

Reacties

 1. Voor een ieder die twee minuten van zijn kostbare tijd opoffert om een CO2 grafiek van de afgelopen miljoenen jaren op te zoeken zal verrast zijn dat het CO2 gehalte van de lucht bijna het laagst is wat het ooit is geweest. Stikstof is ook zo’n gecreerd probleem.

 2. Goedendag
  Het is mooi dat de dwingende overheid nu de voorlopers wil helpen met het beperken van stikstof uitstoot.
  Het nog meer investeren in stallen om deze uitstoot te beperken betekend nog meer boerengeld en overheidssubsidie verknoeien aan maatregelen die achteraf waardeloos blijken te zijn waar alleen de industrie lachende derde is zoals nu blijkt bij de boeren die geinvesteerd hebben in roosters met beweegbare klepjes die naar verloop van een paar jaar afbreken en in de mestput belanden en hun beloofde doel niet uitvoeren.Boeren zitten met de brokken.
  Dit zijn dus maatregelen die uitgaan van dweilen met de stikstof kraan open.
  De 45 miljoen kan dus beter gebruikt worden om het boeren mogelijk te maken om minder kunstmeststikstof op het land te gebruiken waardoor er in het gras geen overmaat van stikstof meer is.En om nog meer stimulans aan boeren te geven om koeien zoveel mogelijk dag en nacht te weiden waarbij de urine en mast direkt apart opgenomen wordt door de grond.
  Groeten
  Hilbrand Korver

  1. Beste Hilbrand Korver Juist u geeft al richting aan om te werken aan oplossingen Maar helaas gaat denk ik gebeuren wat ik eerder schreef . Volgens mij snappen ze het niet of is de wil er niet om nuchter te denken .

 3. Mooi, subsidie voor systemen die vervolgens door de rechter ter discussie worden gesteld……, wie wil “voorloper” zijn?

  1. ja beste Smolders er is dus wel een weg buiten inkrimpen . Ja wat u stelt kan ook kloppen . Maar het is voor de boer niet meer te volgen laat staan voor de gewone burger . Maar als de voorloper hier weer tijd kan rekken en zijn bedrijf al die tijd levensvatbaar blijft . Wat is dan wijsheid . Er wordt gegooid met geld kan schijnbaar niet op . Maar wat gaat er gebeuren als geld op is en zogenaamde beoogde doel is niet bereikt . Wat kunnen dan de voorlopers verwachten als ze dan weer niet voldoen aan wat ze dan verlangen als overheid . En een ding is zeker het geld raakt veel sneller op dan dat wij met zijn alle in de gaten hebben . Want het is nu stikstof crisis volgens de meningen van velen en lijkt of dat ze de rest uit het oog hebben verloren . We zijn al zo ver dat aannemers niet meer op grote opdrachten durven in te schrijven . Om stikstof verhaal ,materialen duur en slecht aan te komen ,arbeiders te kort enz. Bedrijven kunnen onderdelen of hele machines niet aankomen of lange levertijden . Dit is niet in een keer opgelost . Als er dan nog eens flink in de boeren wordt gedund waar blijven we dan . Hier worden ook geen garanties gegeven voor de blijvers die dan mogelijk met minder innovatie verder zouden kunnen . Wat we gaan krijgen dat de grote groter worden en de rest het niet meer ziet zitten of kan trekken . De innovaties bij grote bedrijven per eenheid goedkoper dan bij de kleine . En zij zullen door honger om te groeien de investering in innovatie gebruiken .

Beheer
WP Admin