Foto: Diederik van der Laan AkkerbouwNieuws

€ 1 miljoen voor aanpak chitwoodi en fallax

Zoetermeer – De Brancheorganisatie Akkerbouw (BO) maakt € 1 miljoen vrij voor een Plan van Aanpak Meloidogyne chitwoodi/fallax 2017-2020. Dat heeft de BO in de vergadering van donderdag 9 november besloten, op initiatief van de werkgroep LTO Pootaardappelen. De financiering komt uit de overgedragen reserves van het gewasfonds pootaardappelen van het voormalige Productschap Akkerbouw.

Met het plan van aanpak wil de akkerbouwsector verdere verspreiding en ontwikkeling van de knobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en fallax voorkomen en de continuïteit van de pootgoedteelt borgen.

Een stuurgroep stelt jaarplannen met activiteiten op voor de periode 2017-2020. Dat gaat om activiteiten als onderzoek, monitoring, demonstratie en voorlichting, communicatie en projectorganisatie. De eerste vergadering vindt nog dit jaar plaats.

De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van LTO Nederland, akkerbouwvakbond NAV, Stichting Pootgoedversterkende maatregelen (PVM) en deskundigen als adviseur.

Beheer
WP Admin