Premium
Foto: Canva AlgemeenColumn

‘Duur kunstmest schreeuwt om alternatieven’

Reacties

  1. Aan de vraag om alternatieven voor stikstofkunstmest kan kwantitatief en kwalitatief gemakkelijk voldaan worden heden ten dage, dankzij onze inspanningen in mestbewerking, emissiereductie en precisiebemesting.
    Daarom daalde en daalt het kunstmestverbruik in Nederland nog steeds substantieel: van meer dan 400.000 ton N in 1998 tot onder de 200.000 ton N in 2019 (zie Agrimatie van Wageningen Economic Research onder: kunstmest ). We zijn er goed op voorbereid qua infrastructuur en het levert de telers een verdienmodel:hogere hectareopbrengsten door precisie in de bemesting en lagere kosten door minder verbruik .Het zij hier nog maar eens gezegd . Stikstof uit luchtwassers geldt als kunstmest in de boekhouding en mineralenconcentraat afkomstig van de pilotbedrijven evenzeer. Vrijdag as organiseren wij er een webinar over. Herre Bartlema Smartfertilization.

  2. Geef je 100 kg zuivere N per ha minder dan zul je 2,5-3 t minder tarwe oogsten. Houdt je 250 euro per ha in de broekzak en weet je zeker dat, als iedereen dat doet, je een hoge tarweprijs krijgt. 7 ton bij een kleine 300 euro is toch een mooi saldo.

  3. Ruissen snapt kennelijk niet hoe het in elkaar steekt; mineralenconcentraat uit dierlijke mest is slechts verkapte of indirecte kunstmest wat parallel mee zal stijgen in prijs met kunstmest.
    En Han Riel betoogt dat de armen zullen lijden onder een lager aanbod van voedsel. Dat is zeker zo, maar de kloof tussen arm en rijk heeft hele andere oorzaken dan de stijgende energielasten, die oorzaak zit bij 3 kabinetten Rutte.

  4. Het Euro parlement en zeker dhr. Timmermans zal niet ingrijpen, hij is voor minder kunstmest en meer biologische landbouw. Zijn zorgen liggen meer bij detoekomstige wereld voor zijn kleinkinderen, dan bij de voeding van zijn kinderen en kleinkinderen op dit moment. Zo als velen met hem in de politiek en actiegroepen denken ze dat zolang zij hun buik rond kunnen eten iedere Nederlander of Europese burger dat kan. Helaas de voedselbanken hebben nu al de handen vol en schappen leeg. hun vraag zal alleen maar groeien bij het groter worden van de kloof tussen arm en rijk.

Beheer
WP Admin