Foto: Henk Riswick AlgemeenAchtergrond

DuPont en Dow streven Monsanto voorbij

Minder keuze en mogelijk hogere prijzen: dat zijn de gevolgen voor de boer van de voorgenomen fusie van DuPont en Dow Chemical. Zij kunnen door die fusie de grootste speler in agrochemie worden. In potentie streeft het fusiebedrijf zowel Monsanto als Syngenta voorbij qua omzet. Maar het fusiebedrijf wordt marktleider in zaden noch gewasbeschermingsmiddelen.

De kogel is door de kerk. Al maanden gonst het in de wereld van de agrochemie van de overname- en fusiegeruchten. De grote spelers in de zaadveredeling en gewasbescherming keken niet alleen meer naar elkaar, maar gaven openlijk toe actief in gesprek te zijn met concurrenten. Monsanto probeerde vergeefs Syngenta tot een fusie te bewegen. Een deal tussen Monsanto en Dow werd door analisten uitvoerig besproken, evenals een potentiële deal tussen Syngenta en DuPont.

Boer krijgt minder én machtiger aanbieders tegenover zich

In alle gevallen zal de boer door overnames en fusies te maken krijgen met minder en machtiger aanbieders. Minder keuze dus voor verschillende producten en in elk geval in theorie partijen die meer macht hebben de prijs te zetten. De vraag is in hoeverre deze macht echt toeneemt; aangezien het nu al zo is dat slechts zes partijen de markt overheersen. De bedrijven zelf benadrukken door fusie meer geld aan productontwikkeling te kunnen uitgeven en tegen lagere kosten te kunnen werken.

Geplande opsplitsing van chemiereus zo’n 2 jaar na de fusie

DuPont en Dow Chemical willen fuseren om 1,5 tot 2 jaar na de fusie de ontstane chemiereus op te splitsen in drie aparte ondernemingen die chemische grondstoffen, speciaalchemie en landbouwproducten maken. Het betreft de grootste fusie in de chemie en tevens één van de grootste ontmantelingsoperaties ooit. Een uitdaging voor mededingingsautoriteiten, maar zeker ook voor de Europese concerns in de business.

Nummer 2 in zaadveredeling en op 3 bij gewasbescherming

Als DuPont en Dow samen mogen gaan, ontstaat een bedrijf dat nummer 2 wordt in de zaadveredeling, na Monsanto, en nummer 3 in gewasbescherming, na Syngenta en Bayer CropScience. Dow’s is vooral sterk in de gewasbescherming. DuPont is via haar veredelingsbedrijf Pioneer Hi-Bred een van de grootste spelers op de markt voor zaden. DuPont was vorig jaar met een omzet van $3,7 miljard een subtopper in de gewasbescherming maar realiseerde $7,6 miljard omzet met zaden.

DowDuPont wordt grootste agrochemische concern

Als geheel is ‘DowDuPont’ zoals de combinatie gaat heten, het grootste agrochemische concern ter wereld met een omzet van $19 miljard. Monsanto en Syngenta zitten daar respectievelijk 3 en 5 miljard dollar achter. Het is juist de combinatie van zaden en gewasbescherming waar bedrijven in de branche de laatste jaren op inzetten. Monsanto veroverde in de business een koppositie door gewassen te ontwikkelen die bestand zijn tegen een herbicide die het bedrijf eveneens verkoopt.

Mededingingsvragen

Hoewel de activiteiten qua productportefeuille en geografisch sterk complementair is, roept de deal wel mededingingsvragen op. DuPont beheerst meer dan 30 procent van de Amerikaanse markt voor maiszaad en sojazaad. De VS is ’s werelds grootste producent en exporteur van mais. Een fusie betekent mogelijk dat het bedrijf Dow’s portefeuille maiszaad afstoot. Het Zwitserse Syngenta zal vrijwel zeker in de markt zijn, want het is juist de markt voor maiszaad die van oudsher door de Amerikanen wordt beheerst.

Schaalvoordelen zoeken

Andere bedrijven zoeken ook schaalvoordelen. Monsanto heerst op de zadenmarkt maar wil ook op de markt voor gewasbescherming een rol spelen. Het bedrijf stond ooit aan de basis van het grootste merk in de gewasbescherming, de herbicide Roundup, maar de R&D afdeling wist verder weinig potten te breken. Nu Syngenta zich verzet, kan Monsanto de pijlen richten op BASF.

Genoomonderzoek

Het bedrijf uit Ludwigshafen werkt met Monsanto samen in genoomonderzoek; maar verkoopt zelf geen zaden. Het bedrijf is wel een grote speler in de gewasbescherming. BASF heeft vooralsnog anders dan Dow en DuPont nu maar ook Bayer, DSM en Akzo Nobel al eerder niet gekozen voor vergaande specialisatie. BASF is in de chemie nog altijd een veelkoppig monster. De vraag is of het bedrijf uiteindelijk in de agrochemie niet gedwongen wordt te bewegen, nu omvang en een koppeling met zaad steeds meer gaat tellen.

Beheer
WP Admin