Foto: Anne van der Woude AlgemeenNieuws

Duizenden jonge grutto’s te weinig in 2019

In het broedseizoen 2019 zijn in Nederland ongeveer 9.000 jonge grutto’s groot (vliegvlug) geworden.

Dat is echter te weinig om de sterfte van oude vogels te compenseren. Om dat doel te bereiken zouden er 13.000 kuikens grootgebracht moeten zijn. Dat meldt Sovon Vogelonderzoek Nederland op basis van de landelijke jongentellingen.

Veldmuizenstand

De meeste kuikens, circa 5.400, werden groot in Friesland en circa 3.600 in de rest van Nederland. Het betere broedresultaat in Friesland is waarschijnlijk vooral te danken aan de hoge veldmuizenstand volgens Sovon. Hierdoor aten predatoren vermoedelijk meer muizen en minder eieren en kuikens van weidevogels.

Landelijke jongentelling

De landelijke jongentelling werd voor de 8e keer op rij uitgevoerd. Het is een samenwerkingsproject van Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek Nederland en het gruttoteam van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Met uitzondering van de redelijk goede broedseizoenen 2013 en 2017, blijft de stand van de grutto, jaar na jaar, achteruitgaan. Sinds 1990 is de grutto-populatie met twee derde afgenomen. De broedresultaten in Friesland dit jaar zien de organisaties als een lichtpunt.

Beheer
WP Admin