Uitrijdperioden en aanwendtechniek worden anders in Duitsland. Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

Duitsland krijgt strengere mestwetgeving

De in Duitsland al jaren in voorbereiding zijnde nieuwe mestwet en –regelgeving conform de Europese nitraatrichtlijn wordt hoogstwaarschijnlijk dit najaar al van kracht.

Dat verwacht landbouwminister Christian Schmidt nadat de Bondsdag donderdag 16 februari groen licht heeft gegeven. Niettemin moet ook de Bondsraad, de deelstatenkamer van het parlement, er nog mee akkoord gaan. De besluitvorming door deze instantie zal zoals het er nu naar uitziet in maart plaatsvinden.

Andere uitrijdperioden en -techniek

De nieuwe mestwet en de daarop gebaseerde nieuwe mestverordening brengt een groot aantal veranderingen met zich mee voor zaken als de periodes waarin mest mag worden aangewend, de mestopslag en uitrijdtechniek voor drijfmest. Deels treden de veranderingen echter pas per 2020 in werking. Ook moeten grotere veebedrijven vanaf 2018 een mestboekhouding gaan bijhouden, door de Duitsers ‘stofstroombalans’ genoemd.

Een snelle conformering aan de Europese nitraatrichtlijn is ook van belang voor Duitsland, omdat Brussel al een aanklacht heeft gedeponeerd bij de Europese rechter. Mogelijk ontloopt Duitsland met een rappe omzetting van de regelgeving sancties.

Beheer
WP Admin