Duitsland haalt kwart melksteun binnen - Foto: Henk Riswick RundveeNieuws

Duitsland haalt kwart melksteun binnen

Van de €150 miljoen die Europa beschikbaar heeft voor het melkverminderingsplan gaat meer dan een kwart naar Duitsland.

Volgens gegevens van de Europese Commissie krijgen bijna 11.000 Duitse boeren in totaal €40,3 miljoen steun (14 cent per niet-geproduceerde liter) uit het Europese programma voor de vermindering van de melkproductie.

€11,3 miljoen voor Nederland

Verreweg het merendeel van het beschikbare budget komt terecht bij de lidstaten Duitsland, Frankrijk (€25,8 miljoen), Verenigd Koninkrijk (€15,8 miljoen), Nederland (€11,3 miljoen) en Ierland (€10,5 miljoen). Deze 6 lidstaten maken ongeveer 70% van het totale budget op (zie tabel onderaan dit artikel).

Tweede ronde ruim overtekend, budget is op

De tweede tranche voor het melkverminderingsplan is ruim overtekend. Er was nog ruimte voor de toewijzing van 12.198 ton, terwijl er voor 97.880 ton is ingeschreven. Volgens berekeningen van de Europese Commissie wordt 12,46% van de aanmeldingen toegekend. Er komen geen volgende tranches in het kader van het Europese melkverminderingsplan. Het budget van €150 miljoen is geheel toegekend.

In Nederland is in de tweede tranche een hoeveelheid toegekend van 605.000 kilo voor 228 melkveehouders. De totale aanmelding in Nederland bedroeg in de tweede tranche 4,9 miljoen kilo. In de eerste tranche in september is aan Nederland 80.3 miljoen kilo vermindering toegekend. In totaal (twee tranches) gaat het in Nederland om 80,9 miljoen kilo voor 4160 melkveehouders.

Meer geld voor zuivelcrisis en boycot Rusland

In het Europees Parlement gaan inmiddels stemmen op om nog meer geld vrij te maken om de zuivelcrisis en de gevolgen van de Russische boycot te bestrijden. In de begrotingscommissie van het Europees Parlement is daarop aangedrongen. Het gaat om een extra bedrag van €100 miljoen.

In totaal heeft Europees Landbouwcommissaris Phil Hogan dit jaar €500 miljoen beschikbaar voor steunmaatregelen. €350 miljoen daarvan gaat rechtstreeks naar de lidstaten voor structurele verbeteringen, €150 miljoen is besteed aan het melkverminderingsplan. Vorig jaar werd ook €500 miljoen uitgetrokken voor extra steun aan de veehouderijsectoren.

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.