AlgemeenNieuws

Duitse regering scherpt antibioticabeleid aan

Berlijn – De Duitse regering wil het antibioticabeleid in zowel de veterinaire als humane geneeskunde verder aanscherpen. Dat voornemen is neergelegd in de nieuwe Deutsche Antibiotika-Resistenzstrategie (DART 2020). Daarvoor zal intensief worden samengewerkt door de ministeries van landbouw, volksgezondheid en wetenschap.

De strategie is een voortzetting van het in 2008 begonnen beleid en de bedoeling is dat de strijd tegen het ontstaan van resistente bacteriën wordt uitgebouwd, onder meer door verdere beperking van het gebruik en verdere verbetering van de bewakingssystemen, waardoor nieuwe resistenties vroegtijdig kunnen worden herkend. De monitoring van het gebruik wordt uitgebreid terwijl de diagnostiek verbeterd en bevorderd moet worden, evenals het onderzoek. De voorlichting van artsen, veterinairen en burgerij zal worden opgeschroefd.

Beheer
WP Admin