Druppelirrigatie is een van de oplossingen om in drogere zomers schaars zoet water efficiënt in te zetten. - Foto: Peter Roek AkkerbouwNieuws

‘Droogte wordt nieuwe normaal’

Door klimaatverandering worden hogere gemiddelde temperaturen en veranderende neerslagpatronen verwacht. Dat betekent langere perioden van droogte en steeds vaker veel neerslag in korte tijd.

Telers moeten daarop met hun teeltsysteem inspelen, om te voorkomen dat de financiële risico’s te groot worden en het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar komt. Met name voor de akkerbouw is het een uitdaging hoe met deze extremen om te gaan en hoe erop in te spelen om schade te beperken.

Reden voor Wageningen UR en BO Akkerbouw de Publiek-Private Samenwerking (PPS) ‘Klimaatadaptatie Open Teelten’ op te starten. Binnen deze PPS onderzoeken zij hoe telers kunnen omgaan met de veranderende omstandigheden.

Tijdens een bijeenkomst in Kamerik (U.), ‘Het klimaat de baas’, over de invulling en bevindingen binnen de PPS kwam naar voren dat water, en dan vooral de vochtvoorziening voor de gewassen, wat betreft klimaat de grootste uitdaging is voor de akkerbouw.

Droogte in vier van de vijf zomers

Volgens BO-akkerbouwdirecteur André Hoogendijk wordt een droog jaar het nieuwe normaal. Van de afgelopen vijf zomers waren er vier droog. “En dat wordt nog erger.”

Klimaatscenario’s voorspellen dat in de zomer 15% minder water gaat vallen en als er regen valt, dan is dat vaker in een heftige vorm.

Kees Overheul, kenniscoördinator bij Agrifirm, vreest dat bijvoorbeeld de uienteelt in de kustprovincies door toenemende droogte en zonder externe wateraanvoer onmogelijk wordt. Watermanagement is daarom een steeds belangrijkere teeltmaatregel.

Akkerbouwer en LTO-bestuurder Klaas Schenk noemde water het vierde gewas; oogsten in de winter om het in de zomer te gebruiken. De uitdaging is om daar een betrouwbaar systeem voor te ontwikkelen en dit vervolgens op te schalen.

Robuuste teeltsystemen

Een andere richting waarmee is in te spelen op klimaatverandering, is het ontwikkelen van robuuste teeltsystemen. In de pilot ‘Ontwikkeling duurzame teelt consumptieaardappelen in ketenperspectief’ worden mogelijkheden onderzocht. Er wordt onder andere gekeken naar fritesaardappelrassen die beter tegen droogte kunnen. De industrie moet deze rassen dan wel willen verwerken.

In 2023 komt de PPS met concrete aanbevelingen voor telers in de vorm van factsheets.

Beheer
WP Admin