Foto: Koos Groenewold AkkerbouwNieuws

Droogte beperkt suikeropbrengst tot 14,8 ton per hectare

De aanhoudende droogte remt de groei van de suikerbieten, geeft coöperatie Cosun aan. De actuele verwachting voor de suikeropbrengst is 14,8 ton per hectare, dat is boven het vijfjarig gemiddelde van 13,9 ton. Zonder het vochttekort zou de suikeropbrengst echter ruim boven de 16 ton uitkomen, schetst de verwerker.

De komende maanden zijn bepalend voor de uiteindelijke eindopbrengst. Zo lang het bietenblad geen hittestress ondervindt, profiteert de suikerbiet van de instraling van zonlicht. De hoeveelheid instraling was dit seizoen vooralsnog ruim 10% hoger dan gemiddeld en de aantasting door vergelingsziekte en bladschimmels relatief beperkt.

Grote verschillen

De verschillen tussen, maar ook binnen de teeltregio’s zijn erg groot. De hoogte van het neerslagtekort varieert landelijk en bij buien zijn lokaal grote verschillen in neerslaghoeveelheid. Daarnaast zorgen het wel of niet kunnen beregenen evenals de kwaliteit van de bodemstructuur voor grote verschillen tussen percelen binnen teeltregio’s.

Op de Noordelijke kleigronden is de impact van de droogte het kleinst; minder dan 10% van de percelen vertoont hier schade door hitte en droogte. Op de zand- en dalgronden loopt dat op naar 30% schade op plekken in het perceel. In totaal is 5% van het areaal op zand- en dalgronden beschadigd.

Enigszins opmerkelijk is dat de hoogste opbrengstverwachting geldt voor de Cosun-teeltregio Zeeuwse eilanden met 16,9 ton suiker per hectare, aangezien het Zuidwesten dit seizoen de koploper was in het neerslagtekort. Een gedeelde tweede plek is er voor West-Brabant en Oost- en Zuid-Flevoland met 16,7 ton. De top drie wordt verder ingevuld door Zeeuws-Vlaanderen, waar 16.6 ton suiker van de gemiddelde hectare wordt verwacht.

Onderaan bungelen Noordelijk dal (12,9 ton), Noordelijk zand (12,5 ton) en Gelderland met slechts 12,4 ton suiker per hectare.

Beheer
WP Admin