Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Driekwart boeren elke dag voor bedrijf online

De meeste boeren en tuinders zijn dagelijks online voor hun bedrijf. Vooral bij tuinders is de smartphone daarbij populair.

74% van de Nederlandse boeren en tuinders maakt minimaal één keer per dag bedrijfsmatig gebruik van internet. Hoe groter de bedrijven zijn en hoe jonger de agrarische ondernemer is, hoe vaker men bedrijfsmatig actief is op internet.

Vooral tuinders dagelijks online

In de tuinbouwsector is men bedrijfsmatig dagelijks het meest online met ruim 81%. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Effectief communiceren in de land- en tuinbouw’, dat marktonderzoeksbureau AgriDirect eind 2015 heeft uitgevoerd.

Agrariërs op de relatief grote bedrijven zijn bedrijfsmatig actiever op internet dan agrariërs op de bedrijven met een middelgrote of kleine omvang. Van boeren met een zogenoemde standaardopbrengst (SO) van meer dan €250.000 is 86% minimaal één keer per dag online. Op middelgrote bedrijven is dat 73% en op kleine bedrijven (SO minder dan €100.000) is het net iets meer dan 50%.

Jongere boeren vaker bedrijfsmatig online

Boeren in de leeftijdsklassen ‘jonger dan 45 jaar’ en ‘tussen 45 en 55 jaar’ zijn bedrijfsmatig vaker actief op internet. Respectievelijk 84 en 83% is meer dan één keer per dag online voor het bedrijf. Voor boeren in de leeftijdsgroepen ‘tussen 55 en 65 jaar’ geldt dat voor 67%.

Smartphone populairst bij tuinders

De gemiddelde Nederlandse land- en tuinbouwer bezoekt vanuit meerdere apparaten het internet. De computer wordt hierbij het meest gebruikt (82%). Daarnaast zet 28% van de agrariërs een smartphone in. Tuinders maken het meest gebruik van een smartphone om internet te bezoeken (40%). Onder de varkens- en pluimveehouders wordt de smartphone hiervoor het minst ingezet (17%).

Beheer
WP Admin