Afbeelding: A-ware RundveeNieuws

Drie partijen uit principe-akkoord zuivel over fosfaat

Drie partijen steunen het principe-akkoord over fosfaatreductie door de zuivel niet (langer). Dit laten ze weten in een gezamenlijk bericht.

Na Henri Willig en DOC Kaas heeft nu ook A-ware formeel laten weten dat het het maatregelenpakket fosfaatreductie niet langer steunt.

Een aantal andere zuivelondernemingen aangesloten bij de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) beraadt zich nog.

3 bezwaren

DOC Kaas, Royal A-ware en Henri Willig ondersteunen het pakket aan maatregelen onder meer niet vanwege drie belangrijke bezwaren:

  • Het ontbreken van een solide juridische basis voor de uitvoering van de opgelegde maatregelen. Op het moment van uitbrengen van dit bericht is volstrekt onduidelijk of er een algemeenverbindendverklaring (AVV) komt en waar deze betrekking op heeft. Zo is nog volstrekt onduidelijk hoe wordt omgegaan met knelgevallen en bij wie de aansprakelijkheid voor mogelijke claims ligt.
  • Het voorgenomen pakket aan maatregelen is te complex. Zowel in de uitleg als in de uitvoering.
  • Het is onvoldoende duidelijk of het harde maatregelenpakket voor 2017 er daadwerkelijk toe leidt dat de derogatie in 2017 en voor de periode 2018-2022 wordt behouden.

DOC Kaas, Royal A-ware en Henri Willig zijn van mening dat het voor alle melkveehouders in Nederland van groot belang is dat de derogatie voor Nederland behouden blijft. “Wij lopen hier niet voor weg en blijven bereid onze verantwoordelijkheid te nemen,” zo besluiten ze hun bericht.

Beheer
WP Admin