Foto: Henk Riswick RundveeNieuws

Drenthe zoekt 100 melkveehouders voor grasklaveronderzoek

De provincie Drenthe zoekt 100 melkveehouders die willen meedoen aan een onderzoek naar de inzaai van grasklaver.

De provincie wil via het onderzoek inzicht te krijgen in het effect van een klaverrijk grasland op de gewasopbrengst en de bodemmicrobiologie, en in de praktische toepasbaarheid van grasklaver in de bedrijfsvoering. Dit omdat de provincie hoopt dat inzaai van grasklaver kan leiden tot minder kunstmestgebruik en minder nitraatuitspoeling.

Vergoedingen beschikbaar

Deelnemers aan de proef wordt gevraagd naar hun ervaringen met grasklavermengels via keukentafelgesprekken en enquêtes. Voor de 80 boeren die meedoen aan het basisonderzoek is een vergoeding beschikbaar van € 350. Bij 20 boeren wil de provincie aanvullend bodemonderzoek doen, deelnemers daaraan kunnen een vergoeding van € 1.000 krijgen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door adviesbureau Bioclear earth. Op de website van Bioclear earth staat een aanmeldingsformulier.

De provincie Drenthe trekt € 431.279 voor het onderzoek. Resultaten zullen naar verwachting eind 2024 gepubliceerd worden.

Beheer
WP Admin