Foto: Misset RundveeNieuws

DOC Kaas moet beurs trekken voor uittreders

DOC moet boeren die in de periode 2016-2018 zijn uitgetreden alsnog laten delen in de fusiebonus.

De coöperatie had leden die in de jaren 2016 tot en met 2018 wilden uittreden, namelijk niet mogen hinderen met extra voorwaarden, zoals het inhouden van hun aandeel in de fusiebonus van € 20 miljoen die partner DMK had beloofd.

Dit heeft de rechtbank Assen bepaald in een nieuw tussenvonnis. Volgens de rechtbank had de nadere bepaling over de bonus bekend moeten zijn bij de stemming over de fusie. Achteraf verdergaande eisen stellen is volgens de rechter onredelijk.

Dit betekent volgens advocaat Dinant te Biesebeek, die optreedt namens een groep van ruim 60 boeren, dat DOC Kaas de beurs moet trekken.

Schadeloosstelling

De coöperatie moet de boeren die in de periode 2016 tot en met 2018 toch zijn uitgetreden alsnog laten delen in de bonus, vermeerderd met wettelijke rente. Daarnaast moet de coöperatie een schadeloosstelling betalen aan degenen die wel hadden willen uittreden, maar dat pas na 1 januari 2019 hebben gedaan, en die daardoor melkgeld zijn misgelopen.

Beheer
WP Admin