AkkerbouwNieuws

DLV Plant richt onderzoeksplatform op

Dronten – Adviesbureau DLV Plant richt een onafhankelijk platform op voor het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek in Flevoland. Hiervoor vraagt het bureau akkerbouwers een bijdrage van €150 per jaar.

DLV Plant peilde dinsdagavond de mening van akkerbouwers uit Flevoland op een bijeenkomst in Dronten. Het viel Paul Hooijman, manager akkerbouw en vollegrondsgroenten bij DLV Plant, op dat akkerbouwers zich amper realiseren dat er nauwelijks onafhankelijk onderzoek plaatsvindt. Dat komt door het wegvallen van het Productschap Akkerbouw (PA). “Onderzoeken die nu worden gedaan hebben allemaal een commerciële achtergrond”, vertelt hij. “Ik kraak ze niet af, maar de keuze voor onderwerpen en publicaties wordt voor de boer gemaakt. Hij zit zelf niet aan het roer. En de akkerbouwer heeft geen inzicht in alle uitkomsten van die onderzoeken. Dat inzicht wordt voor hem bepaald. Dit zet boeren aan tot denken.”

Bijdrage van boer nodig voor onafhankelijk onderzoek

Voor onafhankelijk onderzoek is geld nodig. “Wij vragen akkerbouwers om te participeren in onafhankelijk onderzoek. Voor een symbolisch bedrag van €150 per jaar kunnen ze participeren en krijgen ze alle gegevens.” Hij vergelijkt: “De bijdrage aan het PA was per teler wel €1.000 tot €1.500 per jaar. En proeven uitvoeren kost tienduizenden euro’s per jaar. Daarbij vergeleken is het bedrag dat wij nu vragen heel laag. Maar we moeten laagdrempelig zijn om telers hierbij te betrekken.”

QC en UIKC onderzoekscentra voor uien en peen

DLV Plant is zelf vorig jaar al begonnen met peencentrum Quality Carrots (QC). Hierin worden zaken onderzocht die spelen in de peenteelt. Ook neemt het bureau al acht jaar deel aan uienonderzoek van het UIKC (Uien Innovatie en Kenniscentrum). “Die formule werkt, dat is ons wel helder”, zegt Hooijman. “Dit willen we de komende jaren uitbreiden tot een onderzoeksplatform. We richten ons vooral op ui en peen, maar ook andere onderwerpen komen aan de orde. Zoals technieken voor de tarwezaai. Het gaat om heel praktisch dingen. Technieken uit de biologische sector, bijvoorbeeld. Zo zou het schoffelen in peen ook een positieve bijdrage kunnen leveren in de gangbare teelt; minder spuiten met herbiciden leidt tot een sterker gewas.”

Deelname van enkele honderden akkerbouwers gewenst

Dinsdagavond zijn al heel wat handtekeningen gezet voor het platform. “Dit heeft een magneeteffect bij zowel telers als leveranciers van producten om mee te doen. Als je iets leuks opzet, haken anderen aan. Deelname van enkele honderden akkerbouwers leidt tot een stabiele basis”, zegt Hooijman. Hij verwacht dat er over twee jaar een volwaardig onderzoeksplatform is opgericht.

Lees ook het artikel Losse rug levert hogere opbrengst van peen en bekijk het filmpje over het onderzoek van peencentrum QC

Beheer
WP Admin