Foto: Henk Riswick RundveeNieuws

DLV enthousiast over mogelijkheden meststripper

Mestraffinage door het inzetten van een meststripper kan een grote bijdrage leveren aan het oplossen van het stikstofprobleem. Dat meldt DLV Advies.

Voordat mest door een meststripper kan, moet het worden gescheiden in een dunne en dikke fractie. Tijdens het strippen wordt de stikstof die in de vorm van ammoniak in de dunne fractie aanwezig is, gebonden in een stikstofconcentraat. Het maakt het mogelijk om de beschikbare stikstof op het bedrijf gerichter in te zetten bij de bemesting. Dat is met name een voordeel wanneer de geconcentreerde ammoniumstikstof als kunstmestvervanger aangewend mag worden. Zolang dat nog niet het geval is, kan het concentraat beter worden afgezet. Voordeel volgens DLV is dan dat het overschot stikstof in een klein volume zit waardoor onder meer de afvoerkosten dalen en de organische stof en de overige mineralen blijven behouden.

Beheer
WP Admin