DLG-Feldtage in teken van 2030 AkkerbouwFoto

DLG-Feldtage in teken van 2030

De DLG-Feldtage, dit jaar gehouden in Bernburg-Strenzfeld in de deelstaat Saksen-Anhalt, stonden in het kader van de plantenteelt in 2030. Dat uit zich vooral in nieuwe technieken om ziekten, plagen of tekorten te herkennen, aandacht voor bodemkwaliteit en mogelijkheden om biodiversiteit op de akker te verhogen.

Agricon, aanbieder van sensortechnieken en datamanagement, kan met hulp van bodemscans en plaatspecifieke bodembemonstering een bodembemestingskaart maken. Door middel van een taakkaart kan een teler plaatsspecifiek fosfaat, kali en magnesium toedienen en de pH binnen het perceel gelijktrekken.

Belangstellenden krijgen uitleg bij de Zasso, een machine om met stroom onkruid te doden. De stroom loopt via een geleider door de plant door de bodem naar de tegenpool. De stroom zorgt ervoor dat de plantencellen knappen en de plant zowel bovengronds als ondergronds afsterft. De stroom wordt opgewekt met een generator op de trekker.

Cedric Wilhelm, vertegenwoordiger van het Zwitserse bedrijf Penergetic, toont twee biostimulanten die zij in het pakket hebben. Een specifiek voor het gewas en de ander voor bodemtoepassing. De producten zijn samengesteld op basis van steenmeel. De toepassing kost ¬ 45 tot ¬ 50 per hectare. Penergetic claimt dat bij gebruik van hun product minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn en dat op bemesting bespaard kan worden.

Machinefabrikanten demonstreerden op de DLG-Feldtage hun nieuwste directzaaitechnieken voor granen en groenbemesters. Bezoekers beoordelen het resultaat van een Claydon-machine. De omstandigheden om te zaaien waren erg goed.

Daarnaast demonstreerden spuitmachinefabrikanten op een hobbelbaan de balanssystemen van de spuitbomen.

Door een foto te maken van het ziektebeeld van het gewas, van een onkruid of insect krijgen telers via een app op de smartphone direct te weten om welk onkruid, ziekte of plaag het gaat. Het bedrijf Xarvio demonstreert de mogelijkheden van de door hen ontwikkelde applicatie. De app is nog in ontwikkeling, maar er staan al 61 onkruiden in, waarvan er 47 met 80 tot 100% zekerheid gedetecteerd kunnen worden. - Foto's: Koos Groenewold

Xarvio toonde ook een demo-opstelling van een veldspuit die met camera s onkruiden herkent en dan het juiste middel toedient. Xarvio gaat ervan uit dat het nog wel 5 jaar kan duren voordat het systeem praktijkrijp is.

Het Industrieverband Agra (IVA), een samenwerkingsverband binnen de gewasbeschemingsmiddelensector, toonde een zogenoemde Beetlebank, een smalle verhoging aan de rand van een perceel. Deze is ingezaaid met een mengsel van grassen en klaver en dient als leef/schuilruimte voor loopkevers die zich voeden met bladluizen. In een normale perceelsrand of bloemstrook kunnen deze kevers minder goed terecht.

Ook Duitse telers worden steeds vaker geconfronteerd met schadelijke aaltjes. Kwekers van groenbemesters komen met gewassen die resistent zijn tegen een aaltje of met mengsels van groenbemesters die de bodemweerbaarheid tegen aaltjes verhogen.

Het Field Robot Event is een jaarlijkse internationale wedstrijd tussen studenten van universiteiten en hogescholen. Studententeams bouwen zelf robots om nieuwe technologieën te testen. Een van de opdrachten is om de robot autonoom, zonder GPS, een parkoers af te laten leggen in een perceel mais. Hier de robot van Wageningen UR in actie.

Rapool, een samenwerkingsverband van koolzaadkweekbedrijven, onderzoekt de stresstolerantie van koolzaadrassen tegen wateroverlast. Directe aanleiding voor dit onderzoek is het natte voorjaar van 2017, toen veel winterkoolzaadpercelen waterschade opliepen. Telers op overlastgevoelige percelen kunnen het risico beperken door minder gevoelige rassen te zaaien.

Een betere plantverdeling kan bij suikerbieten een hoger rendement opleveren. Dat is het idee van LIZ (Landwirtschaftlicher Informationsdienst Zuckerrübe), het onderzoeksinstituut van de Duitse suikerfabrikant Pfeifer & Langen. Het onderzoeksinstituut onderzoekt op meerdere plaatsen in Duitsland of de huidige standaard, een rijafstand van 45 centimeter, en een zaaizaadhoeveelheid tussen de 110.000 en 120.000 zaden per hectare, voor de teler nog wel het hoogste rendement oplevert.

Een vast onderwerp op de DLG-Feldtage is de vergelijking van wintertarwe-teeltstrategieën. 9 teams uit vooral Oost-Europese landen proberen op een proefveld door uitgekiende rassenkeuze, bemesting en inzet van gewasbeschermingsmiddelen een zo hoog mogelijk rendement uit hun teelt te halen. De resultaten zijn pas in de herfst bekend. Bij deze competitie is geen Nederlandse deelnemer.

Bij een vergelijkbare competitie voor biologische tarwe doet Delphy-adviseur Christoffel den Herder mee met een perceel wintertarwe.

In een profielkuil is het effect van onvoldoende verteerd stro op de groei van suikerbieten te zien. De penwortel gaat niet door het laagje stro heen waardoor de biet kort blijft. Een betere menging van het stro door de bouwvoor en een actiever bodemleven kan dit probleem voorkomen.

Beheer
WP Admin