AlgemeenAchtergrond

Diploma verplicht bij rattenbestrijding

Wie zelf op zijn eigen bedrijf ratten of muizen wil bestrijden met gif moet vanaf 1 juli beschikken over een vakbekwaamheidsbewijs.

Het bestrijden van muizen en ratten met professioneel gif mag vanaf 1 juli alleen gedaan worden door iemand met een vakbekwaamheidsbewijs. Tot die datum gold voor boeren, die op hun eigen erf knaagdieren wilden bestrijden, een vrijstelling. Deze vrijstelling is nu vervallen.

KBA

Wie het vakbekwaamheidsbewijs ‘knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf’ (KBA) wil hebben kan twee routes bewandelen. Wie al een geldig vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming (spuitlicentie) heeft kan volstaan met het volgen van een kennisbijeenkomst van drie uur. De kosten liggen tussen € 50 en € 100, afhankelijk van de aanbieder. Nadien krijgt de deelnemer een nieuw bewijs thuisgestuurd. Dat heeft hetzelfde nummer als het bestaande vakbekwaamheidsbewijs, en dan met vermelding van de vakbekwaamheden gewasbescherming en knaagdierbeheersing. Het vakbekwaamheidsbewijs heeft de looptijd van het gewasbeschermingsbewijs.

“Vanaf 1 juli krijg je zonder het juiste papiertje geen rattengif meer mee.” – Mark Houtkamp, directeur Terra Trainingen.

Cursussen

Wie geen spuitlicentie heeft moet een examen afleggen en kan hiervoor cursussen volgen. Wie slaagt, ontvangt het bewijs KBA. Verlengen is mogelijk na het bezoeken van kennisbijeenkomsten of na het afleggen van een examen.

Het bewijs geldt alleen voor het eigen landbouwbedrijf. Bij de buurman plaagdieren met rodenticiden bestrijden mag dus niet.

Zonder papiertje geen rattengif

Het bewijs knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf wordt uitgegeven door Bureau Erkenningen, dat ook de vakbekwaamheidsbewijzen gewasbescherming verzorgt. Volgens Antoon de Groot, coördinator van Bureau Erkenningen, hebben inmiddels 22.000 personen met een spuitlicentie het bewijs KBA. Rond 750 personen zonder spuitlicentie zijn geslaagd voor het examen. De Groot: “Het liep vooral storm in het najaar van 2014. Nu is het veel rustiger. Er worden nog wel cursussen gegeven en dat zal na 1 juli ook nog wel gebeuren.”

Lees meer, ook in Boerderij 40.

Beheer
WP Admin