RundveeNieuws

Dijksma ziet niets in verbod grupstal

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken ziet niets in een verbod op het aanbinden van koeien in een grupstal. Dat zegt ze in reactie op een motie van de Partij voor de Dieren. Esther Ouwehand van de PvdD wil dat het houden van koeien in een grupstal verboden wordt. Ook wil ze een verbod op het gebruik van zogeheten koe-trainers, waarbij koeien via een stroomstootje worden gestimuleerd om achteruit te stappen om in de grup te mesten.

Dijksma zegt dat het volgens Europese regelgeving grupstalhuisvesting is toegestaan bij biologische landbouw op kleine bedrijven. Voor grote biologische bedrijven is het systeem verboden. “In de gangbare melkveehouderij worden grupstallen vrijwel niet meer gebruikt”, zegt Dijksma. Ze vindt het de moeite niet om een verbod in te stellen.

Het gebruik van veeprikkers met een lichte stroomstoot waarvan de dieren niet lang hinder ondervinden is ook toegestaan volgens de regelgeving. Dijksma is wel bereid om te kijken in hoeverre het systeem met een stroomdraadje als koetrainer in grupstallen nog wordt gebruikt.

Beheer
WP Admin