VarkensNieuws

Dijksma wil geen nationaal verbod op castreren biggen

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken zal het castreren van biggen niet wettelijk verbieden in Nederland. Dat schrijft ze in een Kamerbrief, in reactie op Kamervragen van de Partij voor de Dieren.

Dijksma blijft bij de ambitie om het castreren van biggen in 2018 te beëindigen. “De ambitie om in 2018 te stoppen met castreren staat wat mij betreft recht overeind. Het is primair de verantwoordelijkheid van de Europese varkensvleesketen dat varkensvlees van niet-gecastreerde varkens op basis van een kwalitatief goede en geaccepteerde geurdetectie wordt aangeboden aan de retail en de consument en om op deze wijze de marktacceptatie verder te vergroten”, aldus Dijksma.

De staatssecretaris heeft vertrouwen dat de castratie via de markt kan worden uitgefaseerd, waardoor ze niet wil overgaan tot een wettelijk verbod in Nederland. “Ik zie nog voldoende perspectieven in de markt voor de afzet van vlees van niet-gecastreerde varkens. Ik ben voorstander van het aanscherpen van dierwelzijnseisen op Europees niveau, niet alleen vanwege de gevolgen voor de concurrentiepositie van de Nederlandse sectoren maar ook voor de verbetering van het dierenwelzijn in de andere lidstaten. Innovaties op het terrein van dierenwelzijn moeten deel uitmaken van onderscheidende marktconcepten en worden betaald uit de markt. Het verplicht eenzijdig aanscherpen van wettelijke eisen voor dierenwelzijn maakt het verdienmodel voor verduurzaming van de dierlijke ketens in de praktijk nagenoeg onmogelijk”, aldus Dijksma.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin