AkkerbouwNieuws

Dijksma stuurt verzoek LTO Oldambt naar Brussel

Den Haag – De teelt van wintertarwe of koolzaad krijgt mogelijk goedkeuring als alternatief voor de vergroeningseis van gewasdiversificatie. Staatssecretaris heeft daarvoor de goedkeuring gevraagd van de Europese Commissie.

De LTO-afdeling Oldambt had haar daar per brief om verzocht. De staatssecretaris zegt dat zij graag eerder op de hoogte was geweest van de wens van de LTO-afdeling, omdat de Europese Commissie een deadline had gesteld, die bijna is verstreken. “Ik realiseer me dat het vanwege de zware kleigrond in het Oldambt lastig is om te voldoen aan de generieke gewasdiversificatie-eisen en duidt het dan ook positief dat vanuit het betreffende gebied gezocht wordt naar mogelijkheden om langs een andere maar wel gelijkwaardige wijze te voldoen aan de eis van gewasdiversificatie”, zegt de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.

Beheer
WP Admin