Sharon Dijksma. Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Dijksma: mogelijk extra maatregel om uitstoot methaan te beperken

Als dat nodig is zullen extra maatregelen worden genomen om de uitstoot van broeikasgas methaan (CH4) te verminderen. Dat zegt staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) naar aanleiding van een publicatie over de verschillen tussen de gemeten en berekende methaanuitstoot in Nederland.

De gemeten methaanuitstoot is een stuk hoger dan de uitstoot die op basis van modellen is berekend. Dijksma zegt dat de oorzaken van die verschillen goed moeten worden bekeken. “We zitten niet in de ontkenning, maar als je zulke metingen ziet moet je ze wel dubbel checken. Als de modellen op grond van deze metingen moeten worden aangepast en we daardoor voor een grotere opgave staan, loop ik daar niet voor weg”, aldus Dijksma.

Geen extra voorzorgsmaatregelen

De staatssecretaris ging niet in op de suggestie van onder andere Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren om uit voorzorg nu alvast maatregelen te treffen, onder andere voor de geiten- en melkveehouderij. Volgens Dijksma moet eerst worden vastgesteld waardoor de methaanuitstoot groter is dan berekend, en pas daarna kunnen er gerichte maatregelen worden genomen. “We moeten nu ook niet de indruk wekken, alsof er nog niets gebeurt. Voor die sectoren is al sprake van een grote inzet om de emissie van broeikasgassen te beperken.”

Beheer
WP Admin