Sharon Dijksma - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Dijksma: geen ongedekte cheque voor asbestsanering

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) is niet van plan een ongedekte cheque uit te geven voor de sanering van asbestdaken.

SP-Kamerlid Eric Smaling probeerde de staatssecretaris donderdag te verleiden om het beschikbare budget voor sanering te verhogen, als het aantal aanvragen daartoe aanleiding geeft.

Asbestdaken moeten worden gesaneerd omdat vanaf 2024 een verbod op asbestdaken wordt ingesteld, zo is de bedoeling. De wet waarin dat wordt geregeld, moet nog worden aangenomen.

Dijksma zegt dat maatwerk bij de sanering van asbestdaken, zowel in de land- en tuinbouw als bij particulieren, gewenst is. In de landbouw wordt al gewerkt aan regelingen waarbij niet alleen de saneringssubsidie kan worden aangesproken, maar ook andere fondsen kunnen worden aangewend, zoals die voor duurzame energie bij het aanleggen van zonnepanelen.

Lees alles over asbest, sanering en subsidies in het dossier

Voor de sanering van asbestdaken is tot 2024 €75 miljoen beschikbaar. Vorig jaar is daarvan €15 miljoen gebruikt en dit jaar is er eenzelfde bedrag beschikbaar. Dijksma wil eventueel wel schuiven met de beschikbare budgetten, maar ze wil de subsidie niet onbegrensd maken.

Ze benadrukt dat sanering van asbestdaken een verantwoordelijkheid is van de eigenaren van de daken. “De kosten komen niet voor rekening van de overheid. Wij geven slechts een aanjaagsubsidie. Het is niet de bedoeling dat wij de verantwoordelijkheid nemen voor de sanering.”

Beheer
WP Admin