Premium
Aalt Dijkhuizen. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Dijkhuizen roept op tot nieuw collectief

Reacties

 1. Vast staat dat de wereldbevolking groeit en daarmee stijgt de voedselbehoefte. Misschien minder als de consumenten en fabrikanten maar vooral de overheid (verval data) minder verspilling veroorzaken. Hier komt echter bij dat ieder zichzelf respecterende beleidmaker het Circulaire predikt en daarbij even aantekend dat de landbouw naast voedsel ook nog even Grondstoffen moet produceren ter vervnging van de vervuilende en eindige fossiele grondstoffen. Maar vooral moet er meer plaats worden ingeruimd voor de dieren en planten op aarde zonder het inkrimpen van de bevolking. Inkrimping van de bevolking zou betekenen een Teruggang in de economische activiteiten. Dit is niet te verkopen door de politiek.

 2. En toch heeft Aalt Dijkhuizen gelijk wat boeren hier op deze Said al jaren verkondigen ;de veehouderij draagt niet bij tot aarde opwarming.Alles is circulair wat de dieren nu opnemen of uitscheiden wordt het volgend jaar weer opgenomen dit tegenstelling van fossiele verbranding wat er maar bij komt en zich op hoopt.Er zijn bijna 8 miljard mensen op aarde en zonder fossiele energie voor tractoren ,mechanisatie,vervoer,koeling,verpakking e.d. is het totaal onmogelijk de mensheid van voedsel te voorzien.De tijd van een paard voor de ploeg of platte wagen of graan met de sikkel maaien zal wel nooit meer terug komen en dan moet minstens de helft van de mensen in de landbouw werken waar ze nu al geen zin in hebben.

 3. Dijkhuizen spreekt beroepsmatig voor het verdienmodel van de periferie, niet voor het verdienmodel van de boer. Een gelijk blijvende of zelfs groeiende totale productie wordt door de markt niet beloond maar afgestraft, vraag en aanbod, het belangrijkste knelpunt voor het bepalen van een toekomstvisie. In de varkenshouderij zien we als gevolg van schaalvergroting dat de grotere bedrijven moeite hebben om zelfstandig het hoofd boven water te houden. De kosten als gevolg van schaalvergroting zijn hoger, en de pieken duren te kort om voldoende buffer op te bouwen om de dalen zelfstandig te overleven.

  Wanneer je je bedrijfsmiddelen en arbeid optimaal benut, is het niet aantrekkelijk om altijd maar te groeien(het optimum). Bij schaalvergroting heeft men het alleen maar over de schaalvoordelen echter wegen schaalnadelen bij schaalvergroting achteraf vaak zwaarder. Voor bedrijven die vreemd kapitaal aantrekken bij toeleveranciers en afnemers verschuift het optimum richting het belang van de geldschieters. Voor toeleveranciers en afnemers van de boer is groei van klanten altijd een belangrijkste speerpunt, het is de makkelijkste manier voor hen om omzet te vergroten en een ander loopt het risico. De winst zit voor hen in de massa maar dat voordeel wordt niet of onvoldoende doorgerekend naar de boer.

  1. Het is zou ook wel heel simpel zijn wanneer de enige juiste strategie groeien is, eenvoudige opvattingen, waar of niet, maken het leven wel een stuk makkelijker, dat zie je steeds meer.

   De situatie dat boeren tegen het eigenbelang in en dus zonder daar voor beloond te worden de totale massa gelijk houden ten behoeve van de andere schakels in de keten is verleden tijd.

   Wanneer ik de uitleg of motivatie hoor van de strategie van altijd maar groeien en je weet dat vooral een ander er iets mee opschiet en de boer niet, denk ik vaak; wil de echte boer opstaan?.

   Willen de partijen die meneer dijkhuizen vertegenwoordigd toch dat de boeren tegen het eigenbelang in het productievolume op peil houden dan zou het goed zijn wanneer de periferie een fonds creëert waaruit de boer betaald krijgt om het volume in de markt in stand te houden. De boer faciliteerd het verdienmodel van deze partijen en daar mag best iets tegen overstaan. Een vergelijkbaar systeem zoals de productschappen voorheen onderzoek financieren, met het verschil dat nu de boer betaald wordt voor zijn rol waar vanuit de markt geen vergoeding tegen overstaat. We produceren te slotte op een manier waar deze partijen optimaal rendement kunnen halen.

   google: wie heeft er vooral baat bij 12 miljoen varkens

 4. Een nieuw landbouw collectief komt er nooit. Mocht het er wel komen dan zonder FDF.
  Binnen de NMV konden ze al niet met elkaar samenwerken. Hoe moeten ze dan samenwerken met andere organisaties?
  Bij FDF is het nog erger. Ook daar kon niemand met elkaar samenwerken. De enigste die nog in staat was tot samenwerking was Jeroen van Maanen. Die kon het bij FDF niet meer uithouden en is vertrokken. De meest extremistische en onverenigbare personen zijn bij FDF gebleven. Samenwerking onmogelijk.

  Daarnaast wil een deel van de organisaties het stikstofprobleem oplossen op een voor de boeren zo gunstig mogelijke manier. Een ander deel van de organisaties stelt dat er geen stikstofprobleem is. Hoe moeten die inhoudelijk met elkaar samenwerken?

 5. De mens is God geworden en beschikt over een knop, de thermostaat knop, waarmee de aarde op de gewenste temperatuur kan worden ingesteld! …geloof het zelf schiet toch op met die kul verhalen over C02 en meer van die ongein! Zeker, ze hebben nooit gehoort van de stand van de planeten, de stand van de op en ondergaande zon, zonnevlekken en al wat niet meer zei. Buiging en verbuiging die oceaan stromingen beïnvloeden, stormen en orkanen creëren, ijskappen doen smelten en laten groeien. EN WAAR HEBBEN WE HET IN DEZE WERELD OVER, MIJN HEMEL …C02… DE HERSEN SPINSELS VAN EEN NEANDERTHALER!

 6. Een liter methaan levert 25 liter of meer CO2. Die CO2 wordt door gewassen opgenomen, maar in dat proces gebruiken we veel fossiele energie. Kunstmest, mechanisatie, elke productieronde voegen we er weer aan toe. De 20.000 kg CO2 die het gras opneemt klinkt leuk, maar is binnen een jaar weer vrij. De enige manier om met landbouw structureel CO2 op te slaan is verhogen van bodem organische stof of bijvoorbeeld produceren van vezelgewassen voor de bouw. Dierlijk eiwit produceren levert in het huidige systeem relatief veel CO2. Part of the game. Daar valt aan te schaven, maar het meeste resultaat levert verminderen van de consumptiem zoals ook WUR veehouderij bepleit. De koers die Aalt Dijkhuizen in Wageningen voer is sterk aan bijstelling onderhevig.

Beheer
WP Admin