AlgemeenAchtergrond

Dierlijke mest als waardevolle grondstof voor ‘groene’ kunstmest

Melkveehouders wordt in navolging van de intensieve veehouderij in toenemende mate geconfronteerd met de noodzaak mest te verwerken of af te zetten. Veelbelovend is kleinschalige mestvergisting zonder co­substraat.

De techniek op dit terrein vordert snel. De focus ligt op productie van gas van aardgaskwaliteit. De onrendabele stap van elektriciteitsopwekking kan dan achterwege blijven.

De combinatie met mestraffinage spreekt nog meer tot de verbeelding. Dierlijke mest ontleden tot waardevolle meststoffen als ureum, fosfaat en compost is een droom die hiermee dichterbij komt.
Er lopen acht pilotprojecten op het gebied van mestverwerking tot ’groene kunstmest’. Een veelbelovend voorbeeld is de mestontledingsinstallatie Agrimodem van Green Energy Technologies. Bij maatschap Hilhorst in Noord-Sleen staat een prototype van de installatie.

Hilhorst denkt 5.000 kuub rundveemest per jaar te verwerken. Dat zou dan 100.000 kubieke meter methaan opleveren, plus de meststoffen.

De producent van de mestontledingsinstallatie is een samenwerkingsverband aangegaan met Lely. De installatie zou terugverdiend kunnen worden in zeven jaar.

Een overzicht van de kunstmestprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin