AlgemeenNieuws

Diergezondheid achilleshiel Nederlandse veehouderij

Noordwijk – Diergezondheid en de link met humane gezondheid vormen de achilleshiel van de Nederlandse veehouderij en bedrijven die daarvan afhankelijk zijn. Dat zei hoofd veterinaire zaken Christianne Bruschke van het Ministerie van Economische Zaken.

Bruschke begon haar presentatie tijdens de AgriVision-conferentie die Nutreco organiseert, met het opsommen van getallen. Nederland telt 3,9 miljoen runderen, 12 miljoen varkens, 1,5 miljoen schapen en geiten, 100 miljoen kippen en dan ook nog 900.000 vleeskalveren en 500.000 paarden. “En die delen een klein land met 17 miljoen mensen.” Nederland geldt daardoor als ‘hot spot’ voor een groot aantal dierziekten; een continue bedreiging die eerder meer dan minder aandacht vraagt.

Nederland is voorbeeld

De problemen blijven niet tot Nederland alleen beperkt. Nederland moet proberen model te staan voor andere landen, aldus Bruschke, omdat door globalisering dierziekten gemakkelijk de wereld over reizen. “Wat betreft antibiotica heeft Nederland veel succes gehad. Met alle diersoorten is veel winst geboekt bij het terugdringen van het antibioticagebruik, dat kan leiden tot resistentie bij mens en dier.”

Verantwoordelijkheden

De Nederlandse aanpak karakteriseert zich door zelfregulering, transparantie, onafhankelijke monitoring en benchmarking. In veel landen wordt met name kritisch gekeken naar zelfregulering, maar het is volgens Bruschke het beste als de verantwoordelijkheid daar wordt gelegd ‘waar ze thuishoort’.

[([002_rb-image-1778054.jpeg]:inzetgroot)]

 

Antibiotica

De groei van de veestapel ligt echter voor een deel ergens anders, onder meer in India en China. Hier wordt nog veel antibiotica toegepast omdat men ervan overtuigd is dat inzet bij intensieve productie noodzakelijk is. De resistentie die daar ontstaat, reist ook de wereld over en dus moet antibiotica wereldwijd worden aangepakt. Bruschke put hoop uit het feit dat de G7 van machtige economieën zich recent uitsprak voor de aanpak van antibiotica.

Geen bulkproductie

Bruschke zei ook dat een hoogwaardige veehouderij alleen kan groeien wanneer wordt afgestapt van bulkproductie. Wanneer meer waarde wordt toegevoegd, moet deze eerlijk over de schakels worden verdeeld. De margeverdeling is geen overheidstaak, aldus Bruschke.

Beheer
WP Admin