Minister Christianne van der Wal zegt dat het mogelijk is om geld uit het transitiefonds in te zetten voor langjarige contracten agrarisch natuurbeheer. - Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Deur open voor langjarige contracten agrarisch natuurbeheer

Minister Christianne van der Wal onderzoekt hoe geld uit het transitiefonds (€ 24,3 miljard) voor de landbouw kan worden ingezet voor langjarige contracten voor agrarisch natuurbeheer.

Minister Christianne van der Wal meldt dat in antwoord op vragen die de Kamer stelde over het wetsvoorstel voor het transitiefonds. De minister zegt te zoeken naar mogelijkheden voor financieringen die verder reiken dan de looptijd van het transitiefonds.

Langjarige contracten natuurbeheer langer dan zes jaar

Het transitiefonds loopt in principe tot 2035. Dat is niet lang genoeg om langjarige contracten (voor 20 of 30 jaar) voor agrarisch natuurbeheer af te sluiten. Vanuit onder andere CDA en D66 bestaat de wens om boeren langjarige contracten te kunnen bieden. Deze overeenkomsten moeten dan verder gaan dan de nu gebruikelijke contracten voor zes jaar in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Lees ook: Rietkerk (CDA): Geef boer duidelijkheid over langjarige contracten voor natuurbeheer

Uitbreiding agrarisch natuurbeheer

De minister zegt dat het mogelijk is om geld uit het transitiefonds voor langjarige contracten in te zetten. Dan moet wel precies duidelijk zijn tot wanneer de regeling loopt en hoeveel geld er voor nodig is. De minister kijkt ook naar andere mogelijkheden om het agrarisch natuurbeheer verder uit te breiden. Ze zegt daarbij te kijken naar de Europese landbouwgelden en financiering door de keten. Het is ook mogelijk om in 2035 opnieuw een fonds in te stellen om bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer of andere ecosysteemdiensten te financieren.

€ 1 miljard voor innovatie ‘staat niet vast’

De minister geeft ook aan dat de verdeling van de gelden uit het fonds flexibel is. Dat er nu € 1 miljard is gereserveerd voor innovatie, betekent niet dat vaststaat. Het zijn “indicatieve budgetten”, aldus Van der Wal. Als provincies binnen de gebiedsplannen kiezen voor bewezen effectieve innovaties, dan is daarvoor geld beschikbaar vanuit het transitiefonds, aldus de minister.

Reacties

  1. Dat is mooi. Alleen dan wel voor de boeren die in bedrijf zijn en niet voor de groep die nog een paar koeien en een paar schapen houden om het ‘bedrijf’ in de lucht te houden en verder de natuursubsidies als forse inkomstenbron hebben en het land trouwens weer voor veel geld verhuren voor de volgende inkomstenbron. Ik zie er genoeg. Tja..

Beheer
WP Admin