Foto: Michel Zoeter AlgemeenNieuws

Dertigste besmetting op nertsenbedrijf

Inmiddels zijn er dertig nertsenhouderijen besmet met het coronavirus.

De meest recente vondst van het virus is op een bedrijf in Ven-Zelderheide (Limburg) met 1.800 moederdieren. Het bedrijf wordt geruimd, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook de 29 andere bedrijven waar corona is geconstateerd, zijn geruimd.

Meer verdachte bedrijven

De besmetting van het bedrijf in Ven-Zelderheide is aan het licht gekomen door middel van het early warning monitoringssysteem waarbij wekelijks kadavers worden getest op het virus. Twee andere bedrijven zijn verdacht van een besmetting, de test uitslag volgt later vandaag, is de verwachting.

Preventief ruimen

Een maand geleden bracht het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) een advies uit over corona op nertsenbedrijven. Wanneer er na half augustus nog nieuwe besmettingen zijn, adviseerde het OMT-Z om nertsenbedrijven preventief te ruimen, mits de situatie met de verspreiding van het virus onder mensen vergelijkbaar is met half juli. Omdat half augustus nadert, heeft het kabinet het OMT-Z gevraagd om nader in te gaan op de risicobeoordeling en geëigende effectieve maatregelen in het licht van de volksgezondheid.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Beheer
WP Admin