Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Depositie stikstof ruim derde lager dan 1990

De gemiddelde stikstofneerslag (depositie) bedroeg vorig jaar 1.730 mol stikstof per hectare.

Dat is ongeveer 36% minder dan in 1990. De daling van de stikstofdepositie stagneert sinds 2005. Dat blijkt uit de jongste gegevens die zijn gepubliceerd op het Compendium voor de Leefomgeving.

Stijging stikstofdepositie sinds 2009

De stikstofdepositie stijgt sinds 2009. De depositie is in het afgelopen decennia enkele jaren lager geweest dan 1.600 mol per hectare per jaar.

De uitstoot van stikstof is zowel in de landbouw als uit verkeer, industrie en de energiesector sinds 1990 gedaald met 64% volgens de cijfers.

Grote regionale verschillen

Er zijn regionaal grote verschillen in de stikstofdepositie. De cijfers laten zien dat in Friesland, de Gelderse Vallei en De Peel veel hogere deposities voorkomen, die oplopen tot ongeveer 4.000 mol per hectare per jaar. “Dat komt door de hoge lokale ammoniakuitstoot van de intensieve veehouderij”, aldus het Compendium voor de Leefomgeving.

Beheer
WP Admin