Boeren moeten 'waterbewuster' gaan ondernemen, vindt minister Schultz. Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

‘Deltaplan Agrarisch Waterbeheer te vrijblijvend’

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) lijkt te weinig bij te dragen aan de regionale waterkwaliteitsopgave. Dat schrijft minister Melanie Schultz van Haegen in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Schultz vindt het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) te vrijblijvend. Ze wil daarom een extra impuls geven aan het waterkwaliteitsprogramma dat de landbouw DAW, dat op initiatief van de landbouw is ingevoerd. “Hierbij zijn van belang de financiering, het delen van goede voorbeelden en concrete resultaatafspraken”, aldus Schultz.

Norm voor fosfor en stikstof

In de huidige situatie voldoet ongeveer de helft van het oppervlaktewater aan de norm voor fosfor en voor stikstof. “De prognoses voor 2027 zijn uiteenlopend. De trends tot en met 2014 dalen op de meeste plaatsen, maar onduidelijk is of dit snel genoeg gaat om de doelen overal te halen”, zegt Schultz.

Minister: boeren moeten meer ‘waterbewust’ ondernemen

De minister vindt het van cruciaal belang dat agrariërs steeds meer ‘waterbewust’ gaan ondernemen. In de verdere uitwerking van de Delta-aanpak wil ze bestaande succesvolle initiatieven van waterschappen en boeren voor beter bodem- en waterbeheer verder uitrollen, om zo de productiviteit van de landbouwgronden te verbeteren en tegelijkertijd de wateropgaven te realiseren.