Foto: ANP AlgemeenNieuws

Deltacommissaris: niet bezuinigen op waterveiligheid

Beschikbaarheid van zoetwater en bescherming tegen droogte en wateroverlast behoren tot de belangrijkste opgaven waar Nederland voorstaat in de komende dertig jaar, zegt Deltacommissaris Peter Glas.

In een gesprek met de Tweede Kamer benadrukte Glas maandagmorgen 9 november het belang van zoetwaterbeschikbaarheid, waterveiligheid en een klimaatbestendige waterrobuuste infrastructuur.

Volgens Glas is een groot deel van de landbouw en de industrie afhankelijk van zoetwater; het economische belang vertegenwoordigt een waarde van16% van het bruto nationaal product, zegt Glas.“Nederland is de veiligste dichtbevolkte delta ter wereld, maar het is wel kwetsbaar”, aldus Glas.

Ondanks bedreigingen door klimaatverandering en de daaraan gekoppelde prognoses over stijging van de zeespiegel zijn er in Nederland geen gebieden die op termijn zo’n gevaar lopen dat zou moeten worden overwogen die prijs te geven, zegt Glas. De Deltacommissaris geeft aan dat er tussen nu en 2050 gemiddeld 1 kilometer dijk per week zal moeten worden versterkt om op het niveau te komen dat in 2017 is vastgesteld. “En daarmee beschermen we twee derde van ons bruto nationaal product”, aldus Glas. “Het zou buitengewoon onverstandig zijn om te bezuinigen op onze existentiële veiligheid.“Als we niets doen, is de schade buitengewoon groot.”

Beheer
WP Admin