Foto: Henk Riswick AkkerbouwNieuws

Definitieve oogstraming CBS: 17,2% minder uien

De Nederlandse zaaiuienoogst was in teeltseizoen 2022 met 17,2% (1,2 miljoen ton) iets minder afgenomen dan in de voorlopige oogstraming met -17,4% was geschetst. Dat blijkt uit de definitieve bruto oogstraming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van deze productie bevat 1,02 miljoen gele zaaiuien en bijna 196.400 ton rode exemplaren. Ten opzichte van de voorlopige raming zijn dat iets meer gele (1,7%) en 7% minder rode uien. De plantuienproductie was ruim 267.600 ton in teeltjaar 2022, dat was met 283.000 ton hoger in de voorlopige raming.

Tekst gaat door onder grafiek

Areaalkrimp

De kleinere zaaiuienopbrengst wordt grotendeels veroorzaakt door de areaalkrimp van 9% naar pakweg 27.400 hectare. Wisselvallig weer, vroege heftige buien en latere fikse hitte, drukte de hectare-opbrengsten.

Hiermee veranderen de verhoudingen maar weinig ten opzichte van de oktober-berichten. Het blijft een seizoen met een lage uienopbrengst; alleen 2013 en zeker 2018 waren sinds 2010 lager. Dat is aan de prijsvorming in dit afzetseizoen, die ging naar € 50 per 100 kilo rond de jaarwisseling, goed te zien.

Bruto-opbrengsten tarwe hoger dan vorig jaar

De bruto-opbrengsten van de tarwe (+22,7%) en gerst (+44,1%) vallen hoger uit dan een jaar eerder. Het areaal tarwe was in 2022 met 4,2 % toegenomen naar 124.300 hectare. Ook het areaal gerst steeg met 22,6 % naar 36.900 hectare. Bij tarwe en gerst kwam de stijging van het areaal vooral door de inzaai van de zomertarwe en de zomergerst.

Ook de bruto-opbrengsten van suikerbieten en consumptieaardappelen zijn toegenomen. In 2022 werden 3,6 miljoen ton consumptieaardappelen geoogst, een stijging van 8,8% ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2022 nam het areaal consumptieaardappelen na twee jaren daling met 7,3% toe naar 76.600 hectare. Het areaal suikerbieten steeg iets (1,3%) naar 81.800 hectare. De suikerbietenoogst van met 7,3 miljoen ton bijna 11% groter uit.

Beheer
WP Admin