Voor succesvol samenwerken heb je goede onderlinge communicatie nodig, aldus Dik Veefkind. - Foto: Canva BoerenlevenColumn

‘De vijf frustraties van teamwork’

Goed samenwerken begint met elkaar vertrouwen.

In veel boerengezinnen wordt samengewerkt. Nu is het is soms best lastig om collega’s en familie tegelijk te zijn. Meningen kunnen verschillen, net als karakters. Discussies op het erf kunnen leiden tot discussies in huis met soms ongewenste gevolgen.

Als je samenwerkt met anderen, vorm je een team. Door goed te functioneren als team, bereik je je doelen. De Amerikaanse organisatiepsycholoog Patrick Lencioni beschrijft in een van zijn boeken de vijf frustraties teamwork: vertrouwen, conflicten, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaat. Hij illustreert deze frustraties aan de hand van een piramidemodel.

Voldoende vertrouwen in elkaar hebben

De basis van goed samenwerken is volgens Lencioni voldoende vertrouwen hebben in elkaar. Ontbreekt dit onderlinge vertrouwen dan is de samenwerking gedoemd om te mislukken. Als het vertrouwen voldoende sterk is, kun je op een goede manier conflicten aangaan; het tweede niveau in de piramide. Bij voldoende onderling vertrouwen zullen deze conflicten niet snel uit de hand lopen; je mag het namelijk best met elkaar oneens zijn en je kunt elkaar hierop aanspreken en van gedachten wisselen.

Betrokkenheid moet hoog zijn

Betrokkenheid is volgens de organisatiepsycholoog de derde trede in de piramide. Bij een sterk team is de betrokkenheid (op elkaar en het bedrijf) hoog. Je voelt als het ware ‘eigenaarschap’ om de samenwerking goed te houden. Dat heeft onder andere te maken met het nemen van verantwoordelijkheid, trede vier in de piramide. Leden van sterke teams kennen en nemen hun persoonlijke en zakelijke verantwoordelijkheid. Er wordt niets afgeschoven. Niemand verschuilt zich of loopt er voor weg.

De top van de piramide vormt het streven naar resultaat. Een sterk team gaat voor een goed resultaat en het behalen van (uitdagende) doelen. Dat is wat we willen, toch?

Ik kan het van harte eens zijn met bovengenoemde benadering. Samenwerken begint met vertrouwen. Om te kunnen vertrouwen zul je echter goed met elkaar moeten communiceren en respectvol met elkaar blijven omgaan. En laat nou juist een gebrekkige onderlinge communicatie met afstand de belangrijkste oorzaak van een haperende samenwerking op boerenbedrijven zijn.

Erkenning van ander gedrag

Nou denk je misschien: mooi bedacht en makkelijk opgeschreven… Ik zit elke dag weer in een lastige situatie. Wel, dan eerst een schrale troost: je bent niet de enige. Los daarvan begint de verandering met de erkenning dat ander gedrag nodig is, en de wil bij alle betrokkenen om die verandering te bereiken. Deel je zorg en maak het bespreekbaar. Zoek een manier om hier samen uit te komen. Lukt het jullie niet zelf? Wacht dan niet te lang en schakel hulp in.

Je vormt als boerengezin dat samenwerkt een team. Wil je succesvol samenwerken, besteed dan aandacht aan je onderlinge communicatie en bouw samen een piramide.

Beheer
WP Admin